Hvornår blev Einstein født? Hvad hedder alle planeterne i solsystemet? Hvilke fortællekneb brugte Kafka typisk? Ved du det? Kan du huske det?

Det er langt fra altid, hukommelsen hjælper os, og det er langt fra altid, vi får lagret de informationer, vi modtager i hverdagen.

Trine Trentemøller har forfattet en bog om hukommelsesstrategier, som henvender sig til både fagprofessionelle og forældre, der arbejder med børn med dysleksi og andre læringsudfordringer. Jeg vil dog bestemt mene, at den dækker ud over denne målgruppe.

Gennem 10 kapitler, en indledning og en afslutning tager Trentemøller os i hånden og går gennem hukommelsens interessante landskab. På denne måde får man som læser et indblik i børns (og voksnes) mulige hukommelsesudfordringer og -potentialer. I bogen gennemgås de forskellige typer af hukommelse og hukommelseslagre krydret med passende eksemplificeringer og kreative forslag til at hjælpe børnene med at undersøge deres hukommelses funktionalitet.

Der gives praktiske anvisninger til undervisere og forældre i forhold til at understøtte det mest gunstige miljø for børnenes arbejdshukommelse, korttidshukommelse, langtidshukommelse, opmærksomhed og læring generelt. Definitioner af de forskellige typer af hukommelse og opmærksomhed gennemgås i mundrette bidder, og de relateres til hverdagens praktikaliteter. Cirka midtvejs i bogen zoomes forfatteren ind på dysleksi, arbejdshukommelse og kompenserende hjælpemidler, hvilket er velskrevet, særdeles relevant og informativt.

Trentemøller formår at gøre teori til refleksion og refleksion til praksis. Dette gør bogen til et reelt arbejdsredskab. Formidlingen understøttes af illustrationer, som visualiserer teorien på en måde, så enhver kan forstå den – og en krølle på halen her er, at det er børn, som har tegnet illustrationerne.

Som med alle andre former for udfordringer er selvforståelse og det at skabe et ”growth mindset” afgørende, hvilket Trentemøller får beskrevet i det rette omfang. Hun belyser derudover også betydningen af sprogbruget i feedback til børnene, hvorigennem der kan skabes fokus på proces frem for person, og fokus på at se fejl som udviklingspotentiale. Dette cementeres på velplaceret vis af Rosenthaleffekten.

Som det sidste i bogen er samlet en lang række konkrete øvelser og mnemoteknik i en værktøjskasse med humoristiske og brugbare eksempler.

Jeg anbefaler denne bog på det varmeste. Den er velskrevet, letlæselig og konkret anvendelig.