Kender du til lean?
Mange danske virksomheder arbejder intenst på at udnytte ressourcerne optimalt, og til dette er lean en egnet tilgang. Måske kender du allerede til lean. Måske har du været involveret i nogle workshops vedrørende lean. Måske arbejder du i et firma, som har implementeret lean og dyrker lean som kultur. I det nedenstående får du en introduktion til lean:

Hvad er lean?
Lean er en organisationskulturel forbedringsmodel, der har sit afsæt hos Toyotafabrikken, og som har til formål at optimere arbejdsgange og skabe forbedringer ud fra identifikation af svagheder i organisationen. Formålet er at skabe værdi for organisationens kunde ved kontinuerligt at forbedre sig, og herigennem på sigt at skabe en forbedringskultur, hvor fejl ikke er fiasko, men forbedringspotentiale. Vi trimmer vores forretningsgange – vi bliver lean.

Værdi for kunden er det essentielle i leantankegangen. Vi skal møde vores kunde i dennes behov, og forsøge at opfylde de ønsker, de har. Det gælder om at se på de basale værdier, og at imødekomme disse på tilfredsstillende vis. Kunden kan repræsenteres af flere forskellige interessenter. I en produktionsvirksomhed vil kunden typisk være den, der i sidste ende køber produktet i en butik. Hos en læge vil kunden typisk være patienten. Hos børnehaven vil kunden typisk være familien. Hos psykologen vil kunden være klienten/patienten. Hos kommunen vil kunden være borgeren. En virksomhed kan også have flere forskellige kunder, afhængig af hvor man fokuserer sin proces. Der kan være interne kunder og eksterne kunder…

Hvordan er lean til gavn for medarbejderne?
Lean baserer sig på medarbejderinddragelse og en flad ledelsesstruktur. Lean giver alle mulighed for at bidrage til at skabe organisationen og til at forbedre den. Den øgede medbestemmelse og indflydelse på eget arbejde, kan være med til at dæmme op for stress og gøre medarbejderne mere tilfredse. De forbedrede arbejdsgangene tilrettelægges på baggrund af medarbejdernes forbedringsforslag. Det forventes, at også den forbedrede kvalitet i produktionen vil give medarbejderne større arbejdsglæde ved at kunne tilbyde kunden et bedre produkt. Endelig vil de optimerede arbejdsgange kunne frigive tid og ressourcer, som kan dedikeres faglige udviklingsaktiviteter og innovation.

Hvordan er lean til gavn for organisationen?
Lean øger effektiviteten og produktiviteten via en optimal anvendelse af medarbejdernes tid og frigørelse af ressourcer, som kan anvendes til at øge produktionen, reducere ventetid, reducere vikarforbrug, reducere udgifter til overarbejde mv.
Derudover handler lean om at skabe en forbedringskultur, som skal være med til at sikre en løbende udvikling og forbedring af organisationen. Lean rummer derved et betydeligt organisatorisk og økonomisk potentiale.

De 5 leanprincipper
1. Identificer kundeværdi
2. Kortlæg værdistrømme og spild
3. Skab flow
4. Skab trækstyring
5. Kaizen, løbende forbedringer

Jeg har hørt, at det ikke virker?
Mange virksomheder har kastet sig ud i at “leane” arbejdsgange, og mange projekter er kuldsejlet. Hvorfor? Svaret er enkelt og ligetil. Når lean implementeres i en organisation til at bunkeafvikle eller lave et hurtigt fix, så er der tale om en suboptimering og ikke en kulturforandring. Lean er kultur – intet mindre. Så længe man ikke implementerer lean som kultur, så er det ikke lean, man implementerer!

Læs også denne artikel, jeg har skrevet til PsykologNyt i 2015:
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18679.pdf