Skal jeg sige det?

“Skal jeg sige til skolen, at mit barn et højt begavet?”
 
Jeg har spurgt jer som læser med på mine opdateringer, hvad I ønsker at vide mere om. Nu åbner jeg for godteposen. Dette spørgsmål er det første, jeg vil kaste mig over.
 
At være højt begavet er i mange sammenhænge misforstået. Ikke af ond vilje, men af manglende viden. Når man som forælder fortæller en anden forælder, at ens barn er højt begavet, så kan det være svært for dem at høre andet end “…. og det er dit barn ikke”. Det er ikke det, som bliver sagt. Det er det, som bliver hørt eller læst mellem linjerne. Derefter kommer de kritiske spørgsmål og dumsmarte kommentarer, så som: “Nå, men hvordan kan det så være, at han ikke kan sidde stille ovre i skolen” eller “Ja, ja, men det kommer da ikke til udtryk”.
 
Når man har oplevet sådanne reaktioner, så vil man naturligvis blive mere forsigtig i forhold til at dele sin viden med andre. Også med skolen. Nogen gange er det endda læreren som ytrer ovenstående!
 
Så, skal man sige det til skolen, hvis man risikerer sådan en reaktion?
 
Det åbenlyse svar er JA. Ja, du skal fortælle det til dit barns lærere. Men du skal være afklaret med, hvad du vil have ud af at fortælle det. Ønsker du:
– differentieret indhold i undervisningen?
– udvidelse af pensum?
– indsnævring af pensum?
– større forståelse for uhensigtsmæssig adfærd?
– påvisning af at det altså ikke er ADHD eller Aspergers?
– at få ret?
 
Hvad ønsker du egentligt?
 
Det allerbedste at stræbe efter er et stærkt samarbejde mellem skole, hjem og fritidsaktiviteter. Når vi har med et højt begavet barn at gøre, så kan der være behov for at der justeres på forskellige parametre alt efter hvordan læringsprofilen ser ud – og det kan ske i enhver sammenhæng.
 
Når jeg undersøger børn og unge med WISC-testning, så bestræber jeg mig på at beskrive, hvad der er behov for i klassen, i fritid og i hjemmet alt efter behov. I forhold til lærerene er det vigtigt at de kan forstå og omsætte det psykologfaglige og snørklede psykometriske til dagligdagspraksis. Jeg forsøger at skrive inspirationen til en god opskrift, de kan gå ud fra sammen med øvrige i netværket. Og jeg forsøger at gøre det i respekt for deres basisviden omkring differentiering. Nogle gange skal der ikke særlig meget til, før lærerne inspireres og motiveres til at skabe et mere dynamisk læringsmiljø til gavn for (også) de højt begavede elever.
 
Jeg anbefaler altid mine klienter at aflevere en kopi af undersøgelsesrapporten i skolen.
 
Ja, du skal sige til skolen, at dit barn er højt begavet, men du skal også vide, hvad du vil have ud af det, og være indstillet på at hjælpe dem lidt på vej i et stærkt samarbejde.
 
Se gerne videoen på min hjemmeside om, hvad en WISC-test hos mig indebærer: www.deafranck.dk