Workshop på Atheneskolen

Workshop på Atheneskolen om højtbegavede børn for et netværk af nysgerrige interessenter i dag.

Her snakkede vi om, hvad der kendetegner de højtbegavede elever på den ene side og på den anden side, og hvordan man kan håndtere deres udviklingsbehov i undervisningssammenhænge. Vi drøftede en lang række indsatser, en lang række udfordringer og en lang række løsninger.

Jeg var der for at bidrage, og var desuden sat på dagsordenen til to gange 10 minutters indspark med den faglige ekspertvinkel. Og jeg holdt tiden til punkt og prikke…. altså, forudsat at vi ikke har en lineær forståelse af tid 🙂

Der var gode drøftelser og inspiration samt bevægende fortællinger. Heldigvis er det ikke sidste gang, der er workshop, og jeg ser allerede frem til mere.

God weekend til alle jer derude.

 

WPPSI og WISC

Afklaring af høj begavelse før skolestart sker for de flestes vedkommende med en WPPSI-IV. Senere hen kan der være god ræson i at få foretaget en WISC-V, såfremt WPPSI-IV’en viser høje niveauer. Men hvorfor det?

En undersøgelse af de kognitive profiler på hhv. WPPSI-IV og WISC-V foretaget af Jannika Salonen, Susanna Slamaa, Anu Haavisto og Johanna Rosenqvist i Finland i 2021 viste betydningsfulde forskelle. Det skal vi se nærmere på nu. Som psykolog kan man vælge at foretage en WPPSI-IV eller en WISC-V for aldersgruppen 6:0-7:7 år. Der er stor forskel på de to tests delprøver, altså den type af opgaver, man skal lave i de to tests. WPPSI-IV er mere børnehaverettet, hvor WISC-V er mere skolerettet. Derfor er det altid WISC-V, jeg vil anvender som afsæt, når jeg skal rådgive specifikt om undervisningsdifferentiering.

Aldersgruppen 6:0-7:7 blev undersøgt i deres profil på hhv. WPPSI-IV og WISC-V af føromtalte forskere, og så blev resultaterne sammenlignet. Når man foretager en testning, vil der komme resultater på delprøveniveau, på indeksniveau og på overordnet niveau. En delprøve indeholder opgaver, der generelt vedrører samme kompetence. Et indeks indeholder delprøver, der generelt vedrører samme evne. Det overordnede niveau er den samlede IQ.

Forskningen viste, at på delprøveniveau lå børnene signifikant lavere i WISC-V på Ordforråd, Matricer og Symbolsøgning.
På indeksniveau lå børnene signifikant lavere på Verbal Forståelses Indeks og Ræsonnerings Indeks.
Og hvad så med den totale IQ? Den var væsentligt lavere på WISC-V end på WPPSI-IV. Faktisk var der op mod 8 points forskel!

Nu er studiet ikke foretaget på profiler af højtbegavede børn, så hvad er min pointe med dette opslag? Der er faktisk to!

1: En test står aldrig alene. Aldrig nogensinde alene. Barnet er et helt menneske og barnet er i udvikling, og det skal være en del af forståelsen. Jeg tester ikke. Jeg undersøger! Jeg ser på det samlede billede, lytter til familiens beskrivelse af deres barn, og forsøger at skabe mening helt ned på delprøveniveau.

2: Intelligens er ikke fuldstændigt statisk, og derfor skal man huske, at visse dele er formbare, men ikke uden stimulering. Det er vigtigt at se børnene som udviklende, hele mennesker, der skal støttes, næres og imødekommes – både i daginstitution, skole, hjem og en dag også på arbejdet…

Er du nysgerrig på mere viden, så kig ind på min hjemmeside og læs om de mange forskellige tests, jeg kan tilbyde som del af undersøgelserne, se en video om forståelsen af WISC, eller læs nogle af de mange publikationer. Det koster ikke andet end din tid.

Lørdag på Ryparken Lille Skole

Højtbegavede børn og eksekutive funktioner. Det blev Ryparken Lille Skole klogere på i lørdags, hvor skolens personale og ledelse samledes for at få blive klogere på:

– Hvad er høj begavelse?
– Hvordan finder vi de højtbegavede i klassen?
– Hvordan ser det ud i en WISC-V-profil?
– Hvordan ser udvalgte børn på skolen ud i deres profiler?
– Hvad er asynkron udvikling?
– Hvad er eksekutive funktioner?
– Hvordan understøttes de i klasselokalet?
– Hvordan ser den gode opgave ud?

Spørgelysten var stor, AHA-oplevelserne stod i kø, og de gode diskussioner fyldte. Forud for oplægget havde jeg brugt to torsdage på skolen, og gennem dette kunne jeg koble teori til metode og metode til praksis.

Sidder du og bliver helt misundelig? Så se mere her for at få viden om, hvordan et setup kan se ud – og så kan vi altid tilpasse, så det passer perfekt til jer og jeres behov: https://www.deafranck.dk/foredrag/

Med pandaen i skole

Jeg var i Kina i morges. Egentligt skulle jeg bare på besøg på Ryparken Lille Skole for at samle flere indtryk til den pædagogiske weekend på lørdag, hvor jeg skal holde oplæg, men blev altså booket på et fly sammen med en indskolingsklasse, som skulle en tur til Kina for at aflevere en panda.

Ja, det lyder lidt skørt, men det var fuld af læring. Sådan kan en skoledag nemlig også godt se ud, og der er masser af muligheder for at differentiere i sådan en omgang. Når man skal til Kina skal man nemlig have styr på f.eks.:
– Pas
– Visum
– Flybillet
– Pandaen
– Sikkerhed i flyet
– Turbulensrisiko
– Plads i flyet
og meget, meget mere.

En rigtig sjov og lærerig oplevelse for eleverne, lærerne og mig. Nu er jeg i gang med at flette det hele ind i oplægget til på lørdag, som skal handle om højtbegavede elever, eksekutive funktioner og pædagogik!

Oplæg om højtbegavede på Uglegårdsskolen

Du skal vide mere, meget mere – om høj begavelse.

Specielt hvis du er lærer, for fra 2024 skal der screenes for høj begavelse i indskolingen. Jeg var på besøg på Uglegårdsskolen for at fortælle om høj begavelse, men jeg var ikke alene afsted, for Pernille Aisinger, journalist på FOLKESKOLEN, var med. Hun har skrevet en rigtig god artikel, som indeholder nogle af guldkornene fra oplægget.

Bliver du nysgerrig?

Så læse med her: https://www.folkeskolen.dk/hojt-begavede-solrod-kommune-specialpaedagogik/ekspert-kom-med-rad-til-laerere-sadan-spotter-i-hojtbegavede-born/4701200

En dag med Bifrost

På Skolen Bifrost véd de det, de ikke ved – og derfor inviterede de mig til at gøre dem klogere på det.

Jeg har haft fornøjelsen af hele personalegruppen flere gange til kompetenceudvikling. Hele dage hvor der er mulighed for at komme til bunds i teori, metode, praksis og refleksioner over hverdagen. I dag var sådan en dag, for når andre holder vinterferie i uge 7, er Roskilde stadigvæk i gang.

Dagen blev afholdt ude af huset og rummede det helt, helt, helt dybe dyk ned i WISC-profilerne – fra overordnet IQ til frekvenser i normgruppen og signifikante udsving. Alt sammen blev koblet til undervisningen, så der kom godt med jord under neglene. På Skolen Bifrost handler det nemlig ikke kun om at møde eleverne på et generelt tilpasset niveau. Det handler om den målrettede og helt specifikke undervisningsdifferentiering i rammer, hvor det udviklende individ kan realisere sine evner til fulde. Det går naturligvis i hånd med specifikke feedbackformer og kontinuerlig refleksion over egen praksis.

Skolen Bifrost har engageret og top-motiveret personale, og det gør det til en sand fornøjelse at bruge tid med dem. Nu tager de tilbage på skolen med fornyet indsigt og en stor appetit på at se endnu nærmere på eleverne ud fra de nye vinkler, vi sammen har identificeret i dag.

Er du nysgerrig på at vide mere om skolen? Så se her: https://skolen-bifrost.dk/

STX i anden

Gode nyheder!! Der er netop i dag offentliggjort en ny 2 årig STX for højtbegavede med en naturvidenskabelig retning. Det beskrives så fint:

“STX2 er for dig, der er højtbegavet og ønsker en uddannelse, der er fagligt udfordrende i en klasse med andre med særlige forudsætninger. Uddannelsen er også til dig, som er dobbeltexceptionel og har brug for et trygt klasserum, struktur og mentorstøtte”.

“Og hvem underviser så disse elever?”, tænker du nok.
– Det gør dygtige undervisere, som er klædt på til den specifikke opgave.

“Men, hvordan er de klædt på?”, overvejer du måske.
– Det er jeg en del af, og det ser jeg meget frem til!

Der er behov for en uddannelse som denne. VUC i Lyngby har lanceret Humanistisk HF, og med Frederiksberg VUC&STXs Naturvidenskabelige STX2, så er der to meget forskellige tilbud, men samtidigt også to meget nødvendige tilbud.

Læs mere om den nye STX her: https://frbvuc.dk/2-arig-stx/stx2/
Og læs mere om HF her: https://vuclyngby.dk/uddannelser/hf-hum/

Så er vi i gang

Jeg havde lavet mine lektier i dag!! Jeg turde ikke andet, for jeg skulle til møde i ekspertgruppen i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor vi tog allerførste spadestik til udvikling af tjekliter til brug for screening i 1. klasse for elever med høj begavelse.

Som stærkt fagligt indslag holdt Rikke Christensen fra Clever Consulting oplæg om sit arbejde med skolerne rundt omkring i Danmark, samt fortalte om den tjekliste vi har udviklet i Shine Akademiet (https://www.shineakademiet.dk/intelligenstjek-vejledning/), som fungerer anderledes end de eksisterende tjeklister, og som også tænker ind i udtrykkene for mistrivsel.

Der er gode kompetencer om bordet, og vi kom allerede et godt stykke vej. Jeg tror snildt vi kunne have brugt tre dage i træk på det, vi kom frem til i dag, for diskussionslysten og engagementet var stor. Medarbejderne fra ministeriet var på en hård opgave med at styre os, men de gjorde det godt, og sikrede at vi gik fra første møde med mere end bare en dialog. Produktionen er allerede i gang, og det tegner til at blive godt.

Jeg har særligt ambitioner om at tænke vigtige elementer med ind i arbejdet:
– Ordblinde elever
– Talblinde elever
– To- eller flersprogede elever
– Elever med samtidig diagnose (2E)
– Forskellen på evner og kompetencer

Jeg er spændt på det videre arbejde, som både foregår i og mellem ekspertgruppemøderne, samt i arbejdsgruppen der arbejder videre med de oplæg, vi kommer med.

Ekspertgruppen

Gode nyheder her til morgen fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her offentliggøres nemlig ekspertgruppen og arbejdsgruppen for udvikling af værktøjer til screening af formodede højtbegavede elever. Det er et stort vendepunkt i skoleverdenen og i PPR, og jeg er meget begejstret for initiativet og for at det nu skal til at blive virkelighed. Jeg er sikker på, at det kun er begyndelsen – men sikke en skøn begyndelse!

Jeg er enormt beæret over at være inviteret ind i ekspertgruppen sammen med andre stærke fagligheder, og ser frem til at bidrage til forløbet. Ekspertgruppen får til opgave at:
1. Inddrage viden fra eksisterende tjeklister mv. til anvendelse i forbindelse med screening for høj begavelse.
2. Udarbejde nye nationale standardiserede tjeklister målrettet elever i første klasse samt en tilhørende vejledning ift. anvendelse af tjeklisterne.
3. Udarbejde anbefalinger til brug for udvikling af relevant vejlednings-materiale med fokus på tilrettelæggelse af undervisning af målgruppen.

Ekspertgruppen understøttes af arbejdsgruppen, som rummer yderligere faglige kapaciteter. Arbejdsgruppen får til opgave at:
1. Læse ekspertgruppens produkter og yde konsultativ bistand og faglig sparring på møder.
2. Understøtte med input til lancering og implementering af initiativet i praksis.

Du kan læse mere her og se sammensætningen af grupperne her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/jan/230129-ny-ekspert-og-arbejdsgruppe-til-screening-af-elever-med-hoej-begavelse