Supervision og rådgivning

Hvordan håndterer man egentligt som lærer, PPR-psykolog, inklusionsvejleder, afdelingsleder eller specialpædagog de højt begavede børn? Hvordan identificerer man dem? Hvordan understøtter man deres læring? Hvordan skaber man bedre trivsel? Hvordan bruger man resultatet af deres WISC-test til at gennemskue, hvordan de kan støttes?
 
Alt dette og meget mere var omdrejningspunktet for en rådgivning og supervision i dag på en folkeskole i Nordsjælland. De kontaktede mig for at få mere viden om disse børn, og for at få rådgivning og værktøjer til at hjælpe dem bedst muligt i deres lærings-, uddannelses- og udviklingsproces.
 
Det var tætpakket med information og gav inspiration til det videre arbejde – både overordnet og generelt.
 
Jeg er meget begejstret for at mærke det stigende fokus på de højt begavede børn i folkeskolen, og når jeg bliver inviteret ind på denne måde, så har vi muligheder for at rykke på rigtig meget og skabe en bred og dyb forståelse.
 
Noget absolut vigtigt vi også var omkring, var de højt begavede, som ikke er lige til at identificere. Det kan skyldes at deres adfærd ikke har så positive udtryk, f.eks. kan de være urolige, trække sig fra fællesskabet eller være udfordrende overfor autoriteter. Nogle af disse adfærdstræk får tankerne i andre retninger, men måske skal vi se på intelligensniveauet i stedet for. Rikke Christensen, der er medstifter af SHINE akademiet og jeg har udviklet SHINE Intelligenstjek, som er et online screeningsværktøj til lærere og pædagoger. Her tager vi afsæt i viden om, at de højt begavedes adfærd til tider kan have et “diagnoselignende” udtryk.
https://shineakademiet.dk/intelligenstjek-vejledning/
 
Og så er det dejligt at høre en begejstret PPR-psykolog sige, at det var meget relevant og brugbar viden, som var velformidlet.
 
Vil du være med? Så kontakt mig for oplæg, supervision, kursusdage eller andre forespørgsler. Vi kommer længst, når vi løfter i fællesskab.