Undervisning af STX²

De højtbegavede unge – hvad med dem?

Danmark er ved at erkende behovet for at se, forstå og møde højtbegavede på uddannelserne. Det gælder i disse år særligt folkeskolen, men også ungdomsuddannelserne er begyndt at rykke på sig.

Et af disse steder er Frederiksberg VUC&STX, som har skåret deres STX² til, så den følger den naturvidenskabelige studieretning med Matematik A, Fysik B og Kemi B og tager 2 år at gennemføre.

For at kunne understøtte de højtbegavede unge i deres uddannelsesrejse, er det vigtigt, at lærerne og de organisatoriske kræfter omkring dem er klædt på til opgaven. Det havde jeg fornøjelsen af at hjælpe med i dag. Vi havde en dagsorden, som blandt andet rummede:

– Hvad er begavelse for noget?
– Hvordan ser det ud inde i hjernen?
– Hvordan kommer den til udtryk?
– Hvad skal tages i betragtning ud over intellektet?
– Hvilke greb skal der til for at stimulere udviklingen?
– Hvornår er det for meget?
– Hvornår er det for lidt?
– Hvor finder vi motivationen henne?
– Hvilke greb kan organisationen anvende?

Alt dette og mere til krydret med dialog, gruppeøvelser og plenumrefleksioner.

Nu er der ikke længe til, at dørene skal slå op for de første højtbegavede på uddannelsen. Lærerne er så småt ved at blive klar. Hvad med dig? Skal du med på rejsen? I første omgang kan du se mere om uddannelsen her: https://frbvuc.dk/2-arig-stx/stx2/