WPPSI og WISC

Afklaring af høj begavelse før skolestart sker for de flestes vedkommende med en WPPSI-IV. Senere hen kan der være god ræson i at få foretaget en WISC-V, såfremt WPPSI-IV’en viser høje niveauer. Men hvorfor det?

En undersøgelse af de kognitive profiler på hhv. WPPSI-IV og WISC-V foretaget af Jannika Salonen, Susanna Slamaa, Anu Haavisto og Johanna Rosenqvist i Finland i 2021 viste betydningsfulde forskelle. Det skal vi se nærmere på nu. Som psykolog kan man vælge at foretage en WPPSI-IV eller en WISC-V for aldersgruppen 6:0-7:7 år. Der er stor forskel på de to tests delprøver, altså den type af opgaver, man skal lave i de to tests. WPPSI-IV er mere børnehaverettet, hvor WISC-V er mere skolerettet. Derfor er det altid WISC-V, jeg vil anvender som afsæt, når jeg skal rådgive specifikt om undervisningsdifferentiering.

Aldersgruppen 6:0-7:7 blev undersøgt i deres profil på hhv. WPPSI-IV og WISC-V af føromtalte forskere, og så blev resultaterne sammenlignet. Når man foretager en testning, vil der komme resultater på delprøveniveau, på indeksniveau og på overordnet niveau. En delprøve indeholder opgaver, der generelt vedrører samme kompetence. Et indeks indeholder delprøver, der generelt vedrører samme evne. Det overordnede niveau er den samlede IQ.

Forskningen viste, at på delprøveniveau lå børnene signifikant lavere i WISC-V på Ordforråd, Matricer og Symbolsøgning.
På indeksniveau lå børnene signifikant lavere på Verbal Forståelses Indeks og Ræsonnerings Indeks.
Og hvad så med den totale IQ? Den var væsentligt lavere på WISC-V end på WPPSI-IV. Faktisk var der op mod 8 points forskel!

Nu er studiet ikke foretaget på profiler af højtbegavede børn, så hvad er min pointe med dette opslag? Der er faktisk to!

1: En test står aldrig alene. Aldrig nogensinde alene. Barnet er et helt menneske og barnet er i udvikling, og det skal være en del af forståelsen. Jeg tester ikke. Jeg undersøger! Jeg ser på det samlede billede, lytter til familiens beskrivelse af deres barn, og forsøger at skabe mening helt ned på delprøveniveau.

2: Intelligens er ikke fuldstændigt statisk, og derfor skal man huske, at visse dele er formbare, men ikke uden stimulering. Det er vigtigt at se børnene som udviklende, hele mennesker, der skal støttes, næres og imødekommes – både i daginstitution, skole, hjem og en dag også på arbejdet…

Er du nysgerrig på mere viden, så kig ind på min hjemmeside og læs om de mange forskellige tests, jeg kan tilbyde som del af undersøgelserne, se en video om forståelsen af WISC, eller læs nogle af de mange publikationer. Det koster ikke andet end din tid.