Dysleksi – ordblind og højt begavet

Jeg hører ofte fra forældre til højt begavede børn, at deres børn har store læsevanskeligheder, men at de kom fint igennem ordblindetesten hos skolens læsevejleder, og at de derfor ikke er ordblinde. Man skal være meget påpasselig med sådan en konklusion for de højt begavede børn. Hvorfor? Det kan Sietske van Viersen, Evelyn H. Kroesbergen, Esther M. Slot og Elise H. de Bree forklare. I 2014 publicerede de et forskningsstudie på netop dette område.

Studiet viste, at begavede børn med ordblindhed var i stand til at maskere deres læsevanskeligheder gennem flere forskellige kompenserende strategier:

Studiet omfattede 121 hollandske grundskolebørn fra forskellige overordnede grupper – heraf også begavede børn. Alle børnene blev testet i forhold til læsefærdigheder og kognitive evner relateret til læsefærdigheder, sprog, automatiseret navngivningshastighed, auditiv korttidshukommelse, arbejdshukommelse, grammatik og ordforråd.

Forskerne fandt, at de begavede børn med dysleksi præsterede i området mellem gennemsnitligt begavede børn med ordblindhed og børn uden ordblindhed. De begavede børn udviste derudover svagheder indenfor det fonologiske, den automatiserede navngivningshastighed og styrker indenfor auditiv korttidshukommelse og arbejdshukommelse samt sprogfærdigheder.

Med andre ord, så viser studiet, at de begavede børn grundet særlige styrker og strategier kan kompensere for læsevanskeligheder, og dermed komme til at score over cut-off-scoren for ordblinde børn.

Derfor: en udredning af mulig ordblindhed hos højt begavede børn, bør akkompagneres af en kognitiv testning, så billedet også viser, om der er eventuelle svagheder i den kognitive profil, som kan af-/bekræfte ordblindetestningen.