Forældre med en fornemmelse

Jeg møder som regel forældre i min klinik, som har en formodning om, at deres barn er godt eller højt begavede. De har det på fornemmelsen efter mange års indsamling af indtryk og oplevelser med og omkring deres børn. De oplever blandt andet en exceptionelt god hukommelse, abstrakte tanker med eksistentielt præg og stor kreativitet. Jeg oplever i langt de fleste tilfælde, at forældrene har ret i deres formodning!

Louis og Lewis undersøgte dette nærmere i 1992 og fandt, at der rent faktisk er noget om sagen. De fandt, at den påviste IQ og forældrenes forudgående overbevisning om niveauet har sammenhæng. De konkluderede derudover, at forældre har en specifik og nuanceret forestilling om bestanddelene i begavelsen hos deres små børn. At finde det rette sammenligningsgrundlag for barnet intellektuelle niveau er vigtigt, og derfor anbefaler jeg som udgangspunkt at man får undersøgt en formodet høj begavelse nærmere. Jeg tester i øvrigt fra 3-99 år, og du kan læse mere om de forskellige typer af tests her på min hjemmeside.

Kilde: Louis B, Lewis M. Parental Beliefs about Giftedness in Young Children and Their Relation to Actual Ability Level. Gifted Child Quarterly. 1992;36(1):27-31.