Sensitiv

Hvordan er det nu med sensitivitet og høj begavelse hos børn? Det så Gere, Capps;, Mitchell og Grubbs på i 2009, hvor de sammenlignede de sensoriske profiler for højt begavede børn (i dette studie defineret som IQ på mindst 138 i en WISC-III) med gennemsnitligt begavede børn. Studiet viste, at de højt begavede børn var mere sensitive over for deres miljø og havde forhøjede følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner i forhold til børn med gennemsnitlig intelligens.
 
Som der så fint står i diskussionen i forskningsartiklen: “The potentially heightened sensations or feelings experienced by gifted children may suggest that some of these children experience alternative interpretations of incoming external stimuli to those of nongifted children. Gifted children, therefore, may be more affected by incoming sensory stimuli, resulting in sensory
discomfort and subsequent peculiarity in behavioral and emotional responses.” (Gere, D. R., Capps, S. C., Mitchell, D. W., & Grubbs, E. (2009). Sensory sensitivities of gifted children. American Journal of Occupational Therapy, 64, s. 293).
 
Så, kære forældre, det er altså ikke så usædvanligt med de helt store følelsesmæssige udsving i forbindelse med skift i miljø, nye oplevelser eller længerevarende belastning hos jeres højt begavede børn. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen.