Hobrovejens Skole i september

Hvordan understøtter man udviklingen hos det højtbegavede barn? Sammen med Rikke Christensen fra Clever Consulting (Om højtbegavede børn) er der sammensat et knivskarpt forløb om lige præcis dette på Hobrovejens Skole.

I går havde jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med lærere, pædagoger og ledelse fra skolen. Vi udforskede en række centrale temaer inden for læring og pædagogik, og indledte med en omhyggelig gennemgang af de eksekutive funktioner og deres betydning for læring. De højtbegavede er nemlig mere end bare deres IQ, og gennem gruppearbejde fik deltagerne lejlighed til at drøfte og reflektere over disse input i praksis. Der var videndeling på tværs af klasser og årgange, med en opsamling af alle de gode observationer og virkemidler.

Dernæst dykkede vi ned i begrebet ‘twice exceptional’, som blev sammenlignet med “kun høj begavelse”. Dette udforskede vi både teoretisk og gennem interaktive diskussioner, hvor ligheder, forskelle og særlige opmærksomheder i forbindelse med undervisning, læring, leg og udvikling blev belyst.

Vores tredje tema fokuserede på læringsprofiler ud fra WISC. Her blev deltagerne introduceret til WISC-testen og centrale kendetegn ved de forskellige læringsprofiler. Jeg har nemlig valgt at italesætte resultatet som en *læringsprofil* og ikke bare en IQ-test, for der er så meget mere at hente i en WISC. Gruppearbejde gav deltagerne mulighed for at analysere og reflektere over specifikke læringsprofiler for *alle elever*, hvilket skabte en dybere fælles forståelse for emnet og en spirende nysgerrighed på mere.

Endelig vendte vi vores opmærksomhed mod ‘asynkron udvikling’ og dets implikationer for det højtbegavede barn, samt hvordan man kan arbejde på at bringe det emotionelle og intellektuelle nærmere hinanden.

Tak til Hobrovejens Skoles engagerede lærere, pædagoger og ledelse for aktiv deltagelse. Både Rikke og jeg ser meget frem til vores fortsatte samarbejde – der er et helt unikt forløb under udformning.

Læser du med og bliver mere nysgerrig, så kontakt mig gerne for mere information på kontakt@deafranck.dk