Højtbegavet og umoden # 2

Højtbegavede er bare så umodne og følelsesmæssigt bagud – eller er de?

I dag tager vi hul på forskningsspørgsmål nummer 2 i Alabbasi, Ayoub og Zieglers metastudie. Forskningsspørgsmål 2 var: ”Varierer forskellen mellem højtbegavede og ikke-højtbegavede elever på den emotionelle intelligens’ niveauer efter alder, køn, testvurderingstype og færdigheder i emotionel intelligens?”.

Selvom de er grupperet under ét, så er der i virkeligheden mange spørgsmål at besvare her. Vi tager dem fra en ende af, og vi starter med køn. Spørgsmålet lyder derfor: ”Varierer forskellen mellem højtbegavede og ikke-højtbegavede elever på den emotionelle intelligens’ niveauer efter køn?”.

Vi har måske tendens til at tænke, at der er forskel på pigers og drenges modenhed, men her fandt sammenligningen sted indenfor samme køn, og fundet var interessant. Studiet viste, at der rent faktisk var noget at komme efter i forhold til køn. Forskellen mellem de højtbegavede og ikke-højtbegavede drenge var større end forskellen mellem de højtbegavede og ikke-højtbegavede piger.

Det er oplagt at tænke, at pigernes grundniveau af modenhed på en del områder generelt er højt, og det kan måske forklare, at der ikke var lige så stor forskel på pigerne som på drengene. Den nærmere årsag til forskellen melder studiet dog ikke noget om, og dermed vil det være et oplagt område at kaste mere lys på i forskningsmæssige sammenhænge.