Højtbegavet og umoden # 1

Højtbegavede er bare så umodne og følelsesmæssigt bagud – eller er de?

I 2020 foretog Alabbasi, Ayoub og Ziegler et imponerende grundigt metastudie af dette ud fra det overordnede spørgsmål: ”Er højtbegavede elever mere følelsesmæssigt intelligente end deres ikke-højtbegavede jævnaldrende?”.

De satte sig for at se på 4 områder. I de kommende dage kan du følge med i, hvad de 3 andre områder var. I dag tager vi hul på det første. Første forskningsspørgsmål var:
”Har højtbegavede elever et højere niveau af emotionel intelligens end ikke-højtbegavede elever?”.

De inkluderede studier så på emotionel intelligens via forskellige målinger, f.eks.
– EQ-i
– SSEIT
– MSCEIT
– TEIQue
Disse giver mål for emotionel intelligens som en kombination af blandt andet selvrespekt, følelsesmæssig selvbevidsthed, selvstændighed, empati, tolerance, fleksibilitet, forståelse for andres følelser og følelsesregulering.

Gennem grundige statistiske analyser og et gennemtænkt kodningsdesign med stærk kvalitetssikring af data, fandt de indikationer på, at de højtbegavede elever signifikant overgik ikke-højtbegavede elever i forhold til den emotionelle intelligens – men det var dog ikke helt så enkelt igen, for med det detaljerede blik på, så forskerne, at forskellen kunne tolkes som værende beskeden. Der sås derudover store individuelle forskelle i grupperne.

Tidligere forskning og litteratur har vist, at højtbegavede elever i stigende grad efter IQ kan have flere sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, men da metastudiet ikke havde adgang til nøjagtig IQ-score for alle individerne i studierne, kunne der desværre ikke søges yderligere svar på dette. Det er vi ellers ganske mange, der godt kunne tænke os dybere indsigt i!

Svaret på det første af de fire forskningsspørgsmål er således: ”Ja” men det er også ”i beskedent og individuelt omfang”.