Hvordan kan jeg huske alt det?

Jeg har læst en bog, som jeg vi dele med jer.

HVORDAN KAN JEG HUSKE ALT DET? – tips og øvelser, der træner din arbejdshukommelse, af Tracy Packiam Alloway.

Jeg har testet oceaner af børn i mit arbejdsliv, og jeg har gennem de sidste mange år set en tendens, som er ærgerlig men forståelig ud fra det samfund, vi har skabt. Der er fart på, korte opmærksomhedsspænd, hurtig belønning og mange gentagelser. Det er godt, når man vil skabe en adfærd, hvor man suges ind i skærme, køber mere og mere, samt bruger tomme tankekalorier.

Det kan dog også have andre effekter, som kan være (endnu) mindre hensigtsmæssige, og her kommer den føromtalte tendens i spil. Jeg ser nemlig en faldende evne indenfor lige præcis arbejdshukommelsen. Det er kritisk, for arbejdshukommelsen skal vi bruge i alle former for læring og fordybelse.

Bogen forklarer i letforståelige vendinger og tekst, samt med klare illustrationer, hvad arbejdshukommelse, korttidshukommelse og langtidshukommelse er. Den er oplysende og tydelig, og den giver gode eksempler på, hvordan det kan føles for barnet når det kommer til kort. Det giver mulighed for at forstå sig selv og se sig selv spejlet i konkrete fortællinger. Bogen rundes af med et kort kapitel til forældrene.

En del af de højtbegavede har udfordringer med en RELATIVT svag arbejdshukommelse, og de kan med fordel læse bogen for at blive klogere på, hvad de kan arbejde med. Bogen er ikke decideret vinklet på høj begavelse, men er alligevel overordnet anvendelig for denne gruppe.

Bogen er rigtig god til at give forståelse, men det er ikke her, de helt konkrete værktøjer til at styrke arbejdshukommelsen er flest. Der er flere generelle basistiltag, man kan læne sig opad, men reelle mnemoteknikker berøres kun sparsomt.

Er du nysgerrig på selv at læse den, så fås den hos Dansk Psykologisk Forlag – Uddannelse : https://dpf.dk/produkt/hvordan-kan-jeg-huske-alt-det/