Skilsmisse og højt begavede børn

Hvad sker der egentligt, når mor og far skal skilles? Alle børn oplever en skilsmisse som en stor begivenhed, der fundamentalt ændrer deres liv. Carolyn Falk foretog i 1987, altså for utroligt mange år siden, et studie af, hvad skilsmisse betyder for de højt begavede børn. Hun så på 41 elever fra mellemtrinnet, og sammenlignede hvordan højt begavede og normaltbegavede så på skilsmisse – både de børn der havde oplevet det, og de der ikke havde. Alle børnene så familien som et vigtigt fundament, og så skilsmisse som en alvorlig sag, uanset om de selv havde gennemlevet en eller ej. De hyppigste temaer var selvbebrejdelse og håb om at forældrene fandt sammen igen. Så på tematisk og overordnet niveau var der altså ikke forskel.

Forskellen skulle vise sig i den måde, de talte om temaerne. De højt begavede børn havde længere fortællinger og var I stand til at skifte perspektiv. De kunne se udfordringerne fra såvel børns som voksnes side. Derudover var der et større ønske hos de højt begavede om at forstå, hvad årsagen til skilsmissen var med dertilhørende stærk retfærdighedssans.

Nu er et udsnit på 41 elever ikke alverden, så der kan med fordel ses nærmere på dette område i forskningssammenhænge. Jeg kan fra klinisk praksis bekræfte fundene. I terapi med højt begavede børn som gennemgår eller har gennemgået en skilsmisse, oplever jeg derudover et sammenstød mellem at begribe situationen på et intellektuelt højt niveau og at mærke den følelsesmæssigt svarende til den biologiske alder. Det giver et asynkront sammenstød, og det kan være en stor udfordring at bygge bro her.

Tiden læger en del af sårene, men for det højt begavede barn, vil der være behov for at reflektere og bearbejde med en anden – ellers har tankerne det med at spinne ud af kontrol og problemet vokser sig større. Og det går stærkt!