De svære spørgsmål

Hvorfor? Hvorfor? Forældre til højt begavede børn kender til den endeløse strøm af spørgsmål, som allerede starter, når børnene er ganske små. Rosalind Walsh, Jennifer Bowes og Naomi Sweller udgav i 2017 et studie, som så nærmere på højt begavede børns evne til at stille spørgsmål og svare på spørgsmål i forbindelse med dialogisk læsning. De publicerede det under overskriften: ” Why Would You Say Goodnight to the Moon? Response of Young Intellectually Gifted Children to Lower and Higher Order Questions During Storybook Reading”.
 
Den dialogiske læsning er højtlæsning, hvor oplæser og børn har en dialog omkring de emner og hændelser der indgår i historien. I studiet gives et flot eksempel på sådan en dialog:
Oplæser: “What does a farm need to be called a farm?”
 
Barn: “You need that (points to windmill) to make power and the farm is really big. It’s got lots of trees and grass and a light. Tractor and a lawn mower. And you need farm animals. So all farms have sheep dogs. I don’t think all farms have cats. I once milked a cow. I did it a long, long, long, long time ago”
 
Svar som dette kom fra børn i alderen 3 år og 3 måneder til 4 år og 9 måneder.
 
Undersøgelsen er vældigt omfattende i sin analysedel, og er bestemt værd at læse! Konklusionen på helt overordnet niveau er, at de højt begavede børn var i stand til at besvare mere komplicerede og abstrakte spørgsmål i en langt tidligere alder, end forskningen ellers havde vist. Forfatterne anbefaler, at man tænker mere nuancerede spørgsmål ind i den dialogiske læsning, med henblik på også at favne de højt begavede.
 
Jeg møder mange sjove, søde og imponerede fortællinger i klinikken. Forældrene fortæller om en omfattende nysgerrighed hos børnene, og om interessante spørgsmål som til tider kan være af så stor kompleksitet, at de kan være vanskelige for forældrene selv at svare på. Høj begavelse starter ikke først, når børnene møder skolen. Den er til stede lang tid forinden – og derfor er der stor værdi i at klæde førskoleområdet på til at se dem, stimulere dem og ikke mindst forstå dem.