Specifikke indlæringsvanskeligheder og høj begavelse

Højt begavet med specifikke indlæringsvanskeligheder. Det lyder måske selvmodsigende, men det er det bestemt ikke. Man kan nemlig sagtens have specifikke indlæringsvanskeligheder til trods for en høj IQ.

Nogle børn kæmper med dyskalkuli eller dysleksi, men der findes også andre udfordringer, som kan spænde ben på en mere diskret måde. En af disse vanskeligheder er de visuo-perceptuelle vanskeligheder, som typisk vil give udslag i en lav score i VSI og en del af RSI på en WISC (og evt. også i FHI).

Det er bestemt ikke lige til at gennemskue, om en score handler om et højt niveau i de andre indekser eller et lavt niveau i det pågældende indeks. Her skal man se nærmere på detaljerne i WISC-profilen, bl.a.:
– Hvordan er styrker/svagheder på indeksniveau?
– Hvor hyppigt forekommende er de i normgruppen?
– Er der tale om statistisk signifikante udsving?
– Hvordan ser niveauerne ud indekserne imellem?
– Hvordan påvirker forarbejdning og arbejdshukommelse resultatet?

Når jeg har mistanke om et højt begavet barn med specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor det visuo-perceptuelle felt, så bruger jeg TVPS-4 til at belyse nærmere, hvad problemet egentligt er, for det er vigtigt at kende problemet, når man skal finde løsningen.

Vil du lære mere om TVPS-4, kan du se her: https://www.deafranck.dk/tvps-4/