Talenter og/eller højtbegavede

Når skolerne fra skoleåret skal screene for høj begavelse i indskolingen sættes minimumsscoren for begrebet “højtbegavet” ved en IQ på 120, hvilket favner ca. 10% af eleverne. Det inkluderer markant flere end dem, man i de fleste tilfælde ville tænke på, nemlig top 2% (IQ 130+).

Når vi sætter inklusionstærsklen på 120, så kommer der flere elever med, som vil have gavn af mange af de sædvanlige undervisningsgreb, og de vil være overrepræsenteret, da der er markant flere af dem, end der er af 130+ eller 145+ osv. Derfor kan den differentierede undervisning ved f.eks. holddannelse komme til at ligne den, vi kender fra talenthold.

Talenter og højtbegavede er ikke det samme – men når vi er så inkluderende, at vi tager fra IQ 120 og opefter, vil det give mening for en hel del af disse elever at bruge erfaringerne fra de enormt dygtige og fagligt stærke talentudviklingsmiljøer. Formår man på skolerne at kombinere dette med yderligere tiltag, der kan tilgodese de allerhøjest begavede, så har vil nogle gode løsninger.

Astra – det nationale naturfagscenters talentindsats, Science Talenter – har publiceret en bomstærk antologi, som fortjener opmærksomhed. I denne definerer man følgende:

“Talent er en særlig kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale. Inden for talentudvikling i undervisningssammenhænge arbejder man med to grupper af børn og unge:
● De talentfulde (ca. 10 – 15 % af en årgang)
● De højtbegavede (ca. 1 – 2 % af en årgang)
Science Talenter har hovedfokus på den brede talentgruppe”.

Fra s. 106 og fremefter kan du læse om Uglegårdsskolens indsats. Som de skriver: “På Uglegårdsskolen i Solrød Kommune har vi et tilbud målrettet højtbegavede elever. Målet med vores tilbud er, at høj begavelse er noget, som vi taler om på skolen på samme måde, som vi taler om eksempelvis ordblindhed… I denne artikel kan du læse om behovet for strategien, tilbuddets indhold samt få tips og tricks fra vores hverdag”.

Dét er da en fængende indledning, og det er arbejdet også. Psssst, jeg har selv en finger med i spillet, men det kan du se mere om, hvis du læser dig gennem antologien.

Du finder den lige her:
https://sciencetalenter.dk/talent-i-praksis-ny-antologi-om-talentarbejde-i-den-danske-grundskole/