Neurocenter for Børn og Unge

På Neurocenter for Børn og Unge er der fokus på at forstå, at udvide kompetencerne og videndele. Det går rigtig godt hånd i hånd med min mission, og derfor var jeg særligt glad for min invitation til at holde oplæg på deres konference, som startede i går og fortsatte i dag. Jeg holdt i går et oplæg om forekomsten af høj begavelse og autisme.

Jeg var på som sidste oplægsholder på dagen, men det var et dejligt veloplagt publikum, jeg mødte ind til. Jeg fortalte blandt andet om følgende:

– Hvordan forstår vi høj begavelse

– Hvordan kommer den til udtryk

– Hvorfor kan den høje begavelse nogle gange misforstå

– Hvordan ser det ud, når høj begavelse og autisme forekommer samtidigt

– Hvorfor kan høj begavelse og autisme forveksles

– Hvilke teknikker er der for at kamuflere vanskelighederne

– Hvad gør den højtbegavede til mester i kamuflage

– Hvad skal vi være særligt opmærksomme på, når vi skal identificere og differentiere

Det var en rigtig god oplevelse, og der var nogle gode snakke også efter oplægget. Jeg oplever altid – hver eneste gang – jeg har holdt et oplæg, at der er en eller flere, der kommer hen til mig med en personlig fortælling omkring høj begavelse, som føler sig bevidnet og mødt i beskrivelserne. Det understreger, at formidlingen omkring dette område er vigtig, og det bestyrker mig i, at viden skal være let tilgængelig, så flest muligt kan opnå denne forståelse. Derfor er en del af mit fokus at lægge energi i dette, og jeg medvirker i artikler, podcasts, interviews og meget andet for at kunne bidrage, ud over at jeg skriver bøger om emnet og laver helt gratis publikationer og webinar om det.

Hvis du er nysgerrig, håber jeg, du vil kigge med på min hjemmeside www.deafranck.dk, hvor der er et væld af viden at hente. I forhold til dem som både har høj begavelse og en diagnose af en art, har jeg en helt gratis publikation lige her: https://www.deafranck.dk/publikation-om-hoejtbegavet-twice-exceptional/