Aabenraas højtbegavede

Hvad sker der, når man samler alle skoleledere og PPR i et rum og beder dem om at forholde sig til de højtbegavede elever?

Det fik jeg blik for i dag, hvor turen gik til Aabenraa, og hvor jeg efter en køretur på cirka 300 km indtog byrådssalen for at besvare dette spørgsmål.

Vi brugte tre timer på at dykke ned i, hvad høj begavelse egentligt er, hvordan den udvikles og understøttes, samt hvad man skal være særligt opmærksom på som lærer, pædagog, leder og PPR-medarbejder.

Vi drøftede individuelle indsatser og vigtigheden af fællesskaber, holddannelse og andre organisatoriske tiltag. Vi kom også omkring ledelsesrollen og ikke mindst samarbejdet med hjemmet.

Der var opbakning fra øverste niveau og en kommunalt forankret koordinering – lige præcis som det skal være, når man skal lave tværgående skoleindsatser. Sikke en skøn tur – og så endda i solskin.