Autisme/ADHD og WISC

Så er det weekend! Men I skal lige have et pip fra mig, før jeg slukker computeren helt. I har fået mulighed for at stille spørgsmål til WISC, og dem vil jeg besvare i de kommende opslag.

I dag vil jeg svare på, om man kan afvise ADHD og autisme ud fra WISC.

Det hurtige svar er “nej”, men I skal også have en begrundelse.

WISC er designet til at kortlægge forskellige kognitive evner hos børn, og er ikke designet til at diagnosticere ADHD eller autismespektrumforstyrrelse. Selvom WISC’en har vist sig at tegne nogle tendenser for disse grupper, er det langt fra nok til at kunne af- eller bekræfte en diagnose. WISC’en kan supplere med nyttig information, men kan i diagnostisk sammenhæng ikke stå alene.

ADHD og autisme kræver en mere omfattende udredning, som ofte omfatter kliniske interviews, observation og adfærdsvurderinger, ud over specifikke tests. Børn med med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse kan variere meget i deres symptomer og adfærd, og en korrekt diagnose kræver en holistisk tilgang.

Jeg vil klart anbefale en WISC som led i denne udredning, da den giver vigtige indsigter i, hvordan man effektivt og meningsfuldt kan intervenere i barnets hverdag med henblik på at forøge trivsel, læring og udvikling.

Og nu…. god weekend!

www.deafranck.dk