Ekspertgruppen

Gode nyheder her til morgen fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her offentliggøres nemlig ekspertgruppen og arbejdsgruppen for udvikling af værktøjer til screening af formodede højtbegavede elever. Det er et stort vendepunkt i skoleverdenen og i PPR, og jeg er meget begejstret for initiativet og for at det nu skal til at blive virkelighed. Jeg er sikker på, at det kun er begyndelsen – men sikke en skøn begyndelse!

Jeg er enormt beæret over at være inviteret ind i ekspertgruppen sammen med andre stærke fagligheder, og ser frem til at bidrage til forløbet. Ekspertgruppen får til opgave at:
1. Inddrage viden fra eksisterende tjeklister mv. til anvendelse i forbindelse med screening for høj begavelse.
2. Udarbejde nye nationale standardiserede tjeklister målrettet elever i første klasse samt en tilhørende vejledning ift. anvendelse af tjeklisterne.
3. Udarbejde anbefalinger til brug for udvikling af relevant vejlednings-materiale med fokus på tilrettelæggelse af undervisning af målgruppen.

Ekspertgruppen understøttes af arbejdsgruppen, som rummer yderligere faglige kapaciteter. Arbejdsgruppen får til opgave at:
1. Læse ekspertgruppens produkter og yde konsultativ bistand og faglig sparring på møder.
2. Understøtte med input til lancering og implementering af initiativet i praksis.

Du kan læse mere her og se sammensætningen af grupperne her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/jan/230129-ny-ekspert-og-arbejdsgruppe-til-screening-af-elever-med-hoej-begavelse