Så er vi i gang

Jeg havde lavet mine lektier i dag!! Jeg turde ikke andet, for jeg skulle til møde i ekspertgruppen i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor vi tog allerførste spadestik til udvikling af tjekliter til brug for screening i 1. klasse for elever med høj begavelse.

Som stærkt fagligt indslag holdt Rikke Christensen fra Clever Consulting oplæg om sit arbejde med skolerne rundt omkring i Danmark, samt fortalte om den tjekliste vi har udviklet i Shine Akademiet (https://www.shineakademiet.dk/intelligenstjek-vejledning/), som fungerer anderledes end de eksisterende tjeklister, og som også tænker ind i udtrykkene for mistrivsel.

Der er gode kompetencer om bordet, og vi kom allerede et godt stykke vej. Jeg tror snildt vi kunne have brugt tre dage i træk på det, vi kom frem til i dag, for diskussionslysten og engagementet var stor. Medarbejderne fra ministeriet var på en hård opgave med at styre os, men de gjorde det godt, og sikrede at vi gik fra første møde med mere end bare en dialog. Produktionen er allerede i gang, og det tegner til at blive godt.

Jeg har særligt ambitioner om at tænke vigtige elementer med ind i arbejdet:
– Ordblinde elever
– Talblinde elever
– To- eller flersprogede elever
– Elever med samtidig diagnose (2E)
– Forskellen på evner og kompetencer

Jeg er spændt på det videre arbejde, som både foregår i og mellem ekspertgruppemøderne, samt i arbejdsgruppen der arbejder videre med de oplæg, vi kommer med.