Høj IQ og ADHD

Er det høj begavelse, eller er det ADHD? Eller er det måske begge dele (også kaldet dobbelt exceptionelle)?

I 2008 publicerede Antshel og kolleger studiet “Temporal Stability of ADHD in the High-IQ Population: Results From the MGH Longitudinal Family Studies of ADHD”, som så nærmere på ADHD hos højtbegavede for at blive klogere på de højtbegavede med og uden ADHD ud fra en forståelse af, at det gennem tiden har været at skelne mellem ADHD og kedsomhed som følge af understimulerende læringsmiljøer.

Over en periode på 4,5 år blev to grupper af højtbegavede unge (med en total IQ på mindst 120 i en WISC – gennemsnittet var 125,7-127,1 afhængig af gruppe). Den ene gruppe havde ADHD, den anden gruppe havde ikke. Studiet afdækkede, at der var:

1. markante forskelle i oplevelsen af stemningslidelser, angst og adfærdsforstyrrelser mellem grupperne, hvor der sås størst udfordringer hos dem med høj IQ og ADHD.
2. væsentlig funktionshæmning som viste sig i form af udfordringer på sociale, akademiske og familiemæssige områder, hvor der sås størst udfordringer hos dem med høj IQ og ADHD.
3. stabilitet i ADHD-diagnosen over tid, og at den ikke bare lige forsvinder igen.
4. stabilitet i IQ’en uanset om der var tale om høj begavelse med eller uden ADHD, så den dobbelt exceptionelle mister altså ikke IQ over tid.

Hvad skal vi bruge det til? Vi skal bruge det til at forstå, at børn og unge med høj IQ og ADHD har en højere forekomst af visse psykiske lidelser og har større funktionsnedsættelser i forskellige områder af livet sammenlignet med børn og unge med høj IQ uden ADHD. Desuden understøtter resultaterne brugen af ADHD-diagnosen hos børn og unge med høj IQ, da diagnosen ser ud til at have prædiktiv validitet, hvilket betyder, at den kan bruges til at forudsige fremtidige problemer og dermed give os større forståelse for støttebehovet i denne gruppe.

Vil du læse hele studiet selv, så er referencen her: Antshel, K. M., Faraone, S. V., Maglione, K., Doyle, A., Fried, R., Seidman, L., & Biederman, J. (2008). Temporal Stability of ADHD in the High-IQ Population: Results From the MGH Longitudinal Family Studies of ADHD. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 47(7), 817–825. https://doi.org/10.1097/CHI.0B013E318172EECF