Ikke en test men en undersøgelse

Højtbegavede børn er vidt forskellige – heldigvis! Det er en af de ting, som gør mit arbejde så spændende. Jeg har flere gange haft fornøjelsen at teste enæggede tvillinger, som jo i sagens natur har ens arvemateriale, og har set de interessante fænomener omkring intelligensens natur og relative formbarhed udspille sig.
 
Jeg “tester” ikke bare. Jeg undersøger. Alle tal skal akkompagneres af en livshistorie, en fortælling, en forståelse og derudfra en indsigt.
 
Jeg har mødt mange familier i min klinik, og i flere tilfælde har jeg både haft selskab af små og større søskende til forskellige former for testninger og undersøgelser. De er alle forskellige, og min fornemmeste opgave er at finde frem til, hvordan det enkelte barn skal beskrives. Derudfra kan interventionerne bestemmes – i dagtilbud, i skole eller i gymnasiale sammenhænge.
 
Der er heldigvis et stigende fokus på høj begavelse i vores samfund, og jeg oplever en velvilje i forhold til at skabe større forståelse og indsigt hos familier, i skoler, i daginstitutioner, på arbejdspladser m.m. Det er et vigtigt skridt på vejen. Jeg oplever også at blive kontaktet af specialestuderende, bachelorstuderende, foreningsliv, medier m.m., som har interesse i at blive klogere på området. Hvor er det dejligt!!
 
Trivsel er en sammensat størrelse, men gennem de konkrete interventioner samt udbredelse af viden på dette område, kan vi komme nærmere et positivt afsæt for denne.