International Autisme Konference

Netop hjemvendt fra International Autisme Konference i Skive, hvor jeg havde fornøjelsen af at være en af oplægsholderne til en workshop om, hvad det vil sige at være højtbegavet med en autismespektrumforstyrrelse.

Præsentationen lød:
“Der er forholdsvis meget forskning på ASF-området, og vi ved efterhånden meget om, hvordan ASF kan komme til udtryk. Vi har en forståelse for de varierende sværhedsgrader og de forskelligartede kombinationer. Dog er der en overrepræsentation af viden om infantil autisme kombineret med lav IQ og om Aspergers syndrom og exceptionelle talenter. Der er dog forsvindende lidt udbredt viden om ASF-feltet kombineret med en høj begavelse, altså en IQ som ligger langt over gennemsnittet hos et menneske med en ASF-diagnose (mennesker som er ”twice exceptional”/2E). Denne workshop giver dig viden om:
* Hvad høj begavelse er
* Hvordan den kan komme til udtryk
* Hvordan den kan måles
* Hvordan høj begavelse og ASF i forening kan komme til udtryk
* Hvilke særlige styrker og udfordringer kombinationen kan medføre
* Hvorfor det kan være så ufatteligt svært for fagfolk at identificere disse

På workshoppen deltog fagpersoner, personer med og uden ASF, personer med og uden høj begavelse, pårørende og andre nysgerrige sjæle.

Det var en stor glæde for mig at få lov til at dele ud af min viden på denne måde. For mig er en del af mit virke at være med til at skabe større opmærksomhed omkring høj begavelse og også om dem der er twice exceptional.

Har man interesse i autisme, kan Skivekonferencen varmt anbefales. Kvaliteten af oplæggene var høj hele vejen rundt.

Og som en bonus mødte jeg både venner, bekendte og dygtige kolleger, som alle var samlet i respekt for målgruppen med det formål at lære mere og blive endnu bedre til at medskabe et liv for mennesker med ASF.