Klogeklubben

”Klogeklubben – Mensa”
”Skoler for kloge børn”
”Screening for at finde de kloge i indskolingen”

Jeg kunne blive ved, men det ville være uklogt. At være højtbegavet er ikke det samme som at være klog. Begreberne bliver brugt i flæng, men de er ikke synonymer. Vil du være klogere, så læs videre.

Der findes flere teoretiske tilgange til høj begavelse. De som har fodfæste i dag viser os, at høj begavelse giver et højere potentiale for læring og præstation, når man sammenligner med jævnaldrende. Potentiale. Forudsætning. Der er enighed om, at begavelsen til dels kan rykkes, men kun indenfor visse grænser. I testverdenen taler man typisk om at komme så tæt på den rene g-faktor som muligt, men da den er en teoretisk konstruktion, kan vi ikke måle den direkte. Vi kan måle på noget, der har mere eller mindre g-faktor i sig og ud fra dette forsøge at tilnærme os den.

Den høje begavelse giver altså et større MEDFØDT POTENTIALE.

I den høje begavelse ligger en medfødt del, hvilket mange forældre til højtbegavede børn kan nikke genkendende til. De vil have set det i en fremmelig psykomotorisk udvikling, veludviklet sprog i tidlig alder, avanceret forståelse for sammenhænge og systematikker på intuitiv vis. Det medfødte handler i høj grad om arveligheden. Højtbegavede får som oftest, men ikke altid, højtbegavede børn. Derfor ser man ofte søskende med høj begavelse.

At være klog er en anden sag. Klogskab viser tænkning og handlinger, der tager afsæt i viden, erfaring og derigennem indsigt, og kan tilmed skabe en bedre dømmekraft. En klog person ved en masse og er i stand til at fremdrage dette, hvor det er nødvendigt. Klogskaben ERHVERVES over tid, når vi gør os erfaringer med livet, lærer af vores fejl og fordyber os i viden. Vi kan aktivt forøge vores klogskab uanset begavelsesniveau (med en lille undtagelse af de markante ekstremer, hvor der er tale om en stærkt svækket begavelse).

Klogskab og høj begavelse kan begge være værdifulde i sig selv, men er således forskellige. Den højtbegavede er langt fra altid klog. Den kloge er langt fra altid højtbegavet. Men på den anden side, så kan det naturligvis hænde, at de går hånd i hånd.

”Foreningen for højtbegavede – Mensa”
”Skoler for højtbegavede børn”
”Screening for at finde elever med høj begavelse i indskolingen”