Kreativitet og høj IQ

Høj IQ gør dig mere kreativ!
 
Har du også hørt det udsagn før? Så skynd dig at glemme det, for det passer ikke. Jeg har tidligere spurgt jer, som læser med på mine opdateringer, hvad I ønsker at vide mere om. Kreativitet og høj IQ var blandt det efterspurgte.
 
Kreativitet kan defineres som en udforskende og improvisatorisk proces, der ikke nødvendigvis har et produkt i sigte. Der er et stort procesfokus og ikke nødvendigvis et fokus på resultatet af processen, altså implementeringsdelen eller det, der skal skabes.
 
Innovation har i modsætning til kreativiteten fokus på resultatet. Kreativitet indgår som delelement i innovationen, men til forskel fra kreativiteten i sig selv, har det innovative altså et udførligt element i sig. Det sigter på at forbedre en måde at gøre ting på, så resultatet opnås hurtigere, bedre eller i større omfang.
 
Det er muligt at vurdere kreativitet objektivt. Der findes faktisk et testbatteri til netop dette formål. Det hedder Evaluation of Potential Creativity (EPoC) og måler på den kreative begavelse, herunder den divergente og konvergente tænkning. Den divergente kan bedst sammenlignes med definitionen af kreativitet, hvor den konvergente bedst kan sammenlignes med definitionen af innovation.
 
Studier og metastudier har set på kreativitet og IQ, og visse studier har vist, at der er en beskeden sammenhæng mellem IQ og kreativitet, men kun op til en IQ på omkring 120. Derefter stopper sammenhængen. Denne idé om en tærskelværdi er efterprøvet adskillige gange, men der er ingen solide resultater til at bevise tærskelværdien. Jauk et al. (2013) kommer tæt på, men kan ikke bevise den uden krav til intellektuel formåen.
 
Et gennemgang og efterfølgende hypotestest af Guignard et al. (2016) sammenfatter resultaterne og konkluderer om forskellen mellem højtbegavede (IQ > 130) og andre (IQ < 130): “We found low to null correlations between WISC-IV and EPoC scores for both groups. This result supports the hypothesis that cognitive processes involved in creative expression are quite distinct from those evaluated in classical intelligence tests”.
 
Det er værd at huske, at den højtbegavedes stærke evne til mønstergenkendelse giver forudsætninger for at være innovativ i sig selv – men ikke nødvendigvis særligt kreativ. I disse tilfælde vil der være særligt fokus på det konvergente. Slipper vi de innovative kræfter løs med en høj IQ, så kan det kombineret med kreative individer give nogle af verdenshistoriens største opfindelser.
 
Mennesker har brug for mennesker – kreative såvel som innovative!