NovoZymes

Der var en gang en mark i Lyngby – det er der ikke mere. Nu er der store bygninger med fokus på forskning, udvikling og læring. I dette tilfælde Novozymes. Eftermiddagen i dag er gået med deltagelse i et netværk med fokus på de højtbegavede fra børnehave til ungdomsuddannelse, og Novozymes lagde lokaler til.

Jeg bidrog med et oplæg om de højtbegavede i med- og modvind, samt mit take på, hvordan rejsen har været over tid for vores samfund, og hvor jeg gerne ser, at vi er på vej hen.

Det er en vigtig tid, vi står i pt.! Vi rykker os som samfund – og i en god retning. Lige efter oplægget landede en mail til og fra Ekspertgruppen i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor vi er ved at udvikle tjekliste til screening for høj begavelse i indskolingen fra skoleåret 2024/2025. Det mindede mig om, at der ikke bare er ambitioner men også handling.

Jeg oplever, at der er en stigende interesse, og jeg oplever også, at vi er flere til at råbe op, udbrede viden og at sætte ind. Og det er så dejligt! Så forløsende! Så berigende.

En måde, du kan være med til at bidrage på rejsen er ved at støtte Begavet med Glæde. Som de skriver: “Begavet med Glæde er et netværk for fagfolk, politikere, forældre, børn og unge. Vi arbejder fagligt og uddannelsespolitisk for retten til trivsel og udfordringer for alle højtbegavede børn. Det skal være slut med at højtbegavede børn mistrives i institutioner og skoletilbud. Derfor vil vi være med til at klæde fagfolkene i børnenes liv bedre på til opgaven og vi vil hjælpe børnene og deres forældre med viden, netværk og forståelse – og vi vil rigtig gerne have dig med”. Vil du også være med til at gøre en forskel, kan du se mere her: www.begavet.org