Profiler af højt begavede, Type 1

Efter mange års observationer, interviews og litteraturgennemgange identificerede George T. Betts og Maureen Neihart 6 forskellige profiler for de begavede og talentfulde børn. Disse profiler indeholder forskellige former for adfærd, følelser og behov, og jeg vil beskrive dem en efter en i den kommende tid. Profilerne skal forstås som forståelseskasser og ikke som et diagnostisk værktøj. De kan give indsigt og skabe grobund for refleksion hos såvel forældre som lærere, og de kan beskrive et barns udtryk for en stund.
 
Type 1 er den succesfulde og synligt begavede, som er veltilpasset til skolesystemet og derhjemme. De formår at justere deres adfærd til de forventninger og den undervisning der er. De lærer godt af den traditionelle form for undervisning, scorer højt i intelligenstests og har stærke resultater i skolen. Der er sjældent adfærdsvanskeligheder hos disse børn, men efter noget tid bliver de kede af skolen og lægger kun den absolut påkrævede indsats. De stopper med at realisere deres potentiale, mister deres kreativitet og bliver mindre autonome. De falder i ét med tapetet og underpræsterer i forhold til dét, de reelt kunne. Resultatet er, at de bliver godt tilpasset samfundet, men bliver ikke så godt forberedt på livets omskiftelighed, når de for alvor skal gøre brug af deres kompetencer i modvind.
 
Så, selvom vi ser de begavede som lader til at lykkes og få succes, så er det ikke det samme som at de er lykkelige og føler sig fuldendte i verden. Jeg møder dem i terapeutiske sammenhænge, når filmen knækker og de føler sig misforståede, forkerte og ude af sync med deres eget indre. Kender du mon én af disse?