Profiler af højt begavede, Type 2

Anden del kommer her… Efter mange års observationer, interviews og litteraturgennemgange identificerede George T. Betts og Maureen Neihart 6 forskellige profiler for de begavede og talentfulde børn. Disse profiler indeholder forskellige former for adfærd, følelser og behov, og jeg vil beskrive dem en efter en i den kommende tid. Profilerne skal forstås som forståelseskasser og ikke som et diagnostisk værktøj. De kan give indsigt og skabe grobund for refleksion hos såvel forældre som lærere, og de kan beskrive et barns udtryk for en stund.
 
Type 2 er de udfordrende børn. Disse børn går typisk mere under radaren. De er ofte kreative men til tider kan de virke taktløse eller gøre brug af en skrap sarkasme. De udfordrer autoriteter, og holder sig ikke tilbage fra at sige læreren imod foran resten af klassen. Hverdagen er som følge af denne adfærd ofte fyldt af konflikter, og de modtager sparsom anerkendelse for deres bedrifter. Disse børn kan føle sig mere kompetente, end det der ses, og det kan føre til frustration og en følgende kamp med deres selvværd, når andre ikke ser og anerkender det. De kommer til at føle sig alene og uvelkomne blandt jævnaldrende, medmindre de finder ind i en gruppe af jævnaldrende som er med på den lidt skæve humor og kreative udfoldelse.
 
Ensomheden melder sig, selvom de er sammen med andre, og denne måde at være alene midt i selskabet, sætter sig som en skygge over deres selvforståelse. Jeg ser disse børn i terapien, når de føler sig vrede og fulde af frustration, og her arbejder vi os tilbage til afsættet, så vi kan lægge en ny vej sammen og komme i mål ad andre stier. Vi taler om vreden og om ensomheden, og om hvordan den kan kanaliseres mere hensigtsmæssigt. Vi taler om hvordan andre påvirker dem og påvirkes af dem, og på denne måde kigger vi ind i etableringen af en ny selvforståelse – det er aldrig for sent!