Profiler af højt begavede, Type 3

Del tre! Efter mange års observationer, interviews og litteraturgennemgange identificerede George T. Betts og Maureen Neihart 6 forskellige profiler for de begavede og talentfulde børn. Disse profiler indeholder forskellige former for adfærd, følelser og behov, og jeg vil beskrive dem en efter en i den kommende tid. Profilerne skal forstås som forståelseskasser og ikke som et diagnostisk værktøj. De kan give indsigt og skabe grobund for refleksion hos såvel forældre som lærere, og de kan beskrive et barns udtryk for en stund.
 
Type 3 “går under jorden” med sin begavelse. Her er der tale om børn som ikke ønsker at skille sig ud fra mængden, og derfor skjuler deres begavelse for klassekammerater, venner og familie. De benægter deres evner for at føle sig mere inkluderet i en normaltbegavet gruppe af jævnaldrende. De føler sig typisk usikre og ængstelige, og ønsker ikke at dyrke det akademiske i så høj grad til trods for deres evner til dette.
 
Det kan føre til fortvivlelse hos deres forældre eller hos lærerne omkring dem, som ser et talent gå til spilde. Dog er det sådan for disse børn, at jo mere der presses på, jo længere presses de væk, og derfor følger der ofte en presset familiedynamik med. Forældrene ønsker at deres barns evner realiseres, og barnet ønsker at være ligesom alle de andre. De vil vidt forskellige ting, og når man arbejder mod et forskelligt mål, så ser man fremgang i processen på en markant forskellig måde. Barnet tænker måske, at det går rigtig godt, hvor forældrene får grå hår af at der er så stor fremmedgørelse i forhold til skolen.
 
Jeg ser dem i klinikken sammen med deres forældre, som er rådvilde i forhold til faldende karakterer eller dårlige tilbagemeldinger fra skolen. Disse situationer kalder på at børnene dels lærer at forstå deres rette sammenligningsgrundlag, og dels at familien afstemmes i forventninger og samspil, så dynamikken ikke trækker knuden endnu strammere til.