Sensorisk profil

Jeg oplever ofte ved henvendelser i klinikken, at forældrene beskriver sensoriske udfordringer hos deres børn. Jeg udbyder i min klinik vurdering af børns sensoriske bearbejdningsmønster. Vurderingen viser, hvilke sanseoplevelser barnet undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne kan man blive klogere på, hvordan barnet støttes med respekt for deres sanseapparat og præferencer. Dette giver mulighed for skarpere anbefalinger i forhold til mulige interventioner og støttende tiltag i hverdagen. Der er mulighed for at kortlægge behovet i daginstitution, skole og hjem. De sensoriske profiler kan laves for børn i alderen 0-14 år, og kan også indgå som element i en decideret udredning.

Det er et stærkt supplement til f.eks. den kognitive testning med RIAS eller WISC, men kan også stå helt alene i forbindelse med rådgivning.