Svar på spørgsmål om WISC

Så er det ved at være weekend igen, og jeg giver jer lige lidt viden med at tænke over.

I har tidligere fået mulighed for at stille spørgsmål til WISC, og dem besvarer jeg løbende i opslag. I dag vi jeg svare på, hvilke opgaver man kan forvente at lave, og hvem der egentligt er kvalificeret til at teste.

WISC-V er en bredt sammensat test, som har til formål at kortlægge et barns evner indenfor flere forskellige områder. Psykologen som administrerer testen kan til en vis grad vælge den specifikke sammensætning, men de fleste foretager WISC’en med de primære delprøver, hvoraf der er 10. De 10 delprøver giver fem primære indekser, som jeg vil fortælle om i det følgende.

Verbal Forståelse:
Denne del fokuserer på et barns evne til at forstå, anvende og udtrykke verbalt materiale. Opgaverne omfatter ordforståelse, hvor barnet skal definere specifikke ord, eller lignende opgaver, hvor barnet skal forklare, hvordan to ting er ens.

Visuo-spatialt:
Denne del ser på barnets evne til at bearbejde visuel information og forstå rumlige relationer. Opgaverne omfatter puslespil og at arbejde med blokke for at skabe specifikke mønstre.

Ræsonnering:
Ræsonneringsdelen tester barnets evne til at anvende logik og løse problemer. Det omfatter en matriceopgave, der ligner de opgaver, man typisk ser på nettet, og også en opgave hvor figurer skal afvejes mod hinanden. Fokus er at identificere mønstre og fuldføre sekvenser.

Arbejdshukommelse:
Denne del måler barnets evne til midlertidigt at lagre og manipulere information. Jer er der opgaver, hvor der skal huskes taltækker på forskellig vis samt billeder.

Forarbejdningshastighed:
Denne del handler om bearbejdning enkel, rutinemæssig visuel information med høj korrekthed. Opgaverne handler om at omsætte fra tal til koder og at udstrege bestemte dele af symbolrækker inden for en begrænset tidsperiode.

Det er overordnet sådan opgaverne ser ud – uden at afsløre for meget, naturligvis.

Hvem må så administrere sådan en test? Kompetencekravet fra forlagets side er “Psykolog”, og det betyder, at man skal være psykolog for at indkøbe og administrere samt tolke WISC. Der er gode grunde til, at det skal være en psykolog, der foretager denne form for testning. Det kan du læse mere om i min publikation her:
https://www.deafranck.dk/publikation-om-testning-af-de-hoejtbegavede/

Rigtig god weekend derude.