Tabula rasa

Så kom den første sne, og den faldt på samme dag som årets første RIAS-testning. Der er noget særligt ved nyfalden sne. Uberørt af andre og klar til at få sat aftryk. I psykologiens verden kalder man det tabula rasa, og det henfører til at vi fødes som ubeskrevne individer, og formes gennem vores sansninger og perceptioner. Det holder bare ikke helt… for vi ved i dag, at en stor del af vores eksistens stammer fra generne i samspil med miljøet. Det samme gør sig gældende med intelligensniveauet. Gennem tiden har der været store debatter, hypoteser, hypotesetestninger, bekræftelser og afkræftelser. Det er fascinerende at fordybe sig i, for erkendelserne gennem menneskets eksistens viser på metaplan også noget om intellektets udvikling.
Her er koldt, men her er smukt!