Talk to me!

“Du ligner én, som jeg godt kunne snakke med”. Det har jeg fået at vide flere gange af kommende klienter, og netop i disse dage oplever jeg en stigende efterspørgsel efter terapi. Terapeutiske samtaler er særlige. Jeg er meget ydmyg over at blive lukket ind i et andet menneskes indre på den måde, og egentligt siger Kierkegaard det så flot: “At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere en han – men dog ved først og fremmest at forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke”.
Jeg har både samtaler med børn, unge, voksne, par og familier, og sikke nogle berigende rejser, de er!