Ungdomsuddannelse

Det er langt fra altid en lykke for de højtbegavede at starte på deres ungdomsuddannelse. Jeg møder desværre relativt ofte unge mennesker, som oplever overgangen skuffende og demotiverende, og for en hel del er det bare “mere af det samme”, som de har oplevet gennem folkeskolen.

Vi lever i en tid, hvor der sker nye tiltag hele tiden. Jeg ser det i kommunerne rundt omkring. Jeg oplever det i henvendelser omkring ekspertbistand på området. Jeg ser det i pressen. Her er et eksempel på et banebrydende tiltag, som blev offentliggjort for få dage siden: https://vuclyngby.dk/vuc-lyngby-lancerer-humanistisk-hf-for-elever-med-hoej-begavelse/?fbclid=IwAR3n_UN5iI2bTIMGfy36Ww8SsFQfP0CQNiXB7XMQxaw2ehjNu7OAZVPJ9y8

Som det er beskrevet: “Humanistisk HF er for unge med særlige forudsætninger, der har en høj begavelse og måske byder ind med nogle lidt andre perspektiver og vinkler på verdenen. Uddannelsen er både for dig, der haft en rigtig god skoletid, men også for dig, der ikke rigtig har følt, at du passede ind eller har fået mulighed for at udnytte dit fulde potentiale.
På humanistisk HF sætter vi fokus på DIG og DINE behov. Lærerne har en særlig indsigt i at undervise netop højt begavede unge. De har et stort fagligt overblik, og læringsmetoder såvel som undervisning har målgruppen særligt for øje”.

Det er et enormt interessant tiltag, som jeg ser frem til at følge i de kommende år! Du kan læse mere i dybden om uddannelsen her: https://vuclyngby.dk/uddannelser/hf-hum/