WISC-V og reliabilitet

Mere om WISC-V!

I har fået mulighed for at stille spørgsmål til mig om WISC-V, og her kommer endnu et svar. Spørgsmålet går på WISC-Vs validitet.

Validitet handler om, hvor godt et testinstrument måler det, det er beregnet til at måle. I forhold til WISC-V vil det sige hvor nøjagtigt testen måler et barns kognitive evner eller intellektuelle kapacitet. Hvis en test har høj validitet, betyder det, at resultaterne i høj grad afspejler det specifikke koncept eller den evne, som testen sigter mod at vurdere. For eksempel, i tilfældet med WISC-V, skulle en høj validitet indikere, at testen med høj nøjagtighed måler de aspekter af barnets intelligens, som den hævder at måle.

WISC-V er en væsentligt opdateret version af WISC-IV, og den har i forbindelse med opgraderingen gennemgået en større statistisk gennemarbejdning. Den er den mest velrenomerede test til børn i skolealderen – MEN det er vigtigt at være bevidst om, at trods WISC-Vs stærke afsæt, så kan forskellige faktorer potentielt påvirke resultaternes nøjagtighed eller gyldighed:

– Hvis et barn er svært påvirket af fysiske eller psykiske forhold på dagen for undersøgelsen, så kan det spille ind på resultatet. Et barn der er angst i testsituationen, stresset, træt, sulten, eller syg vil muligvis ikke præstere optimalt. Det er altid godt at forberede sig med f.eks. en god nats søvn og et godt måltid mad, før man skal præstere. Er barnet i dårlig trivsel kan en testning imidlertid være behøvet for at kortlægge en optimal vej videre. Ved mistrivsel eller andre psykiske forhold er relationen til psykologen vigtig for at skabe tilstrækkelig tryghed og ro til at barnet kan præstere bedst muligt.

– En god kemi mellem barnet og psykologen kan bidrage positivt til barnets præstation. Omvendt kan dårlig kemi eller manglende tillid skabe en udfordrende situation, hvor barnet ikke føler sig tryg nok til at yde sit bedste.

– Børns baggrund og erfaringer kan påvirke, hvordan de forstår og reagerer på bestemte typer af opgaver eller spørgsmål. Kulturelle forskelle, sprogbarrierer eller manglende erfaring med en struktureret testsituation kan muligvis påvirke resultaterne.

– Nogen gange kan en WISC-V godt vise for høj en score. Nogle af delprøverne er “multiple choise”, og det hænder, at et barn er heldig at gætte korrekt. Det kan give en forhøjet score i en delprøve og påvirke et indeks. Er det en af de delprøver, som indgår i totalIQ’en (som hedder HIK), så kan det trække misvisende opad. Det modsatte kan imidlertid også gøre sig gældende, nemlig at barnet scorer misvisende lavt, fordi det ikke tager stilling til opgaverne i delprøven, bliver impulsiv ved besvarelse, afledes af noget andet, eller simpelthen ikke er fokuseret, interesseret eller engageret.

– Selvom WISC-V er skabt til at være en valid test, er den ikke ufejlbarlig. Resultaterne skal tolkes med omhu og altid ses i sammenhæng med den øvrige viden, man opnår om barnet ved den indledende samtale eller gennem andre informationskilder.

Den kompetente testpsykolog vil tage højde for eventuelle eksterne faktorer, der kan have påvirket barnets præstation, og bruge resultaterne som en del af en større vurdering af barnets behov og evner. Ingen test kan stå alene!

Vil du læse mere, så kig på min hjemmeside i undermenuen til WISC-V. Der er forklaringer af alle de primære indekser:

www.deafranck.dk