WAIS-mønstre

Lang, Matta, Parolin, Morrone og Pezzuti undersøgte i 2017 130 højt begavede voksnes score på intelligenstesten WAIS-IV. Denne test er den mest anvendte intelligenstest til voksne, og den belyser evner på flere overordnede områder. Samtlige delprøver blev administreret til de 130 individer. Derefter blev data underkastet en lang række analyser, og som det gerne er med god forskning, så kom der et par overraskelser ud på den anden side.

1. De højt begavede voksne scorede højere indenfor samtlige intellektuelle indekser. Forskerne havde forventet en højere score indenfor den verbale forståelse, men der viste sig højeste scores indenfor perceptuel ræsonnering (en del af dette område ligner i øvrigt Mensas optagelsestest, som også handler om perceptuel ræsonnering.

2.
Det perceptuelle ræsonneringsindeks var signifikant bedre end de øvrige indekser i WAIS-testen.

3. Der var større udsving på tværs af indekserne, end hvad man så hos normaltbegavede individer, altså var den kognitive profil mere ujævn end eller.

Og så kommer vi til det vigtigste. Hvad skal vi bruge denne viden til?
Vi skal bruge denne viden til at blive skarpere til at identificere højt begavede voksne, og til at forstå at eventuelle udsving i deres testresultater ikke nødvendigvis handler om noget usædvanligt. Det er mere reglen end undtagelsen, at der er større udsving, når vi er oppe på en IQ på +130. Dette gælder i øvrigt også i forhold til børn der testes med WISC-V.

Noget andet der også er vigtigt at tage med er, at det ikke handler om en stor paratviden, når man er højt begavet. Det er nemlig vidt forskelligt, om man er højt begavet, eller om man er klog. Min erfaring viser mig, at omverdens forståelse af børn, unge og voksne som er højt begavede, ofte læner sig op ad en forståelse af at de i så fald må være meget, meget, meget kloge. Den perceptuelle ræsonnering handler i højere grad om at gennemskue sammenhænge og mønstre, at skabe helheder ud fra smådele og at have en nærmest intuitiv fornemmelse for mulige løsninger – og dét er markant anderledes end at kunne svare på f.eks. hvad historien om det kalydonske vildsvin er, eller hvilken frø der er verdens giftigste.

Du kan blive KLOGERE her:
https://natmus.dk/historisk-viden/verden/middelhavslandene/graekenland/jagten-paa-det-kalydonske-vildsvin/

https://denblaaplanet.dk/skal-verdens-giftigste-froer-hoppe-frit-i-amazonas/