Flere psykiske udfordringer?

Når et barn udredes, bruges meget ofte et langt interview til at undersøge forskellige dele af barnets udvikling og forskellige symptomer. Dette interview hedder K-SADS-PL (Kiddie SADS). Jeg bruger det også selv i forbindelse med udredninger i min klinik. Fatma Eren, Ayla Ömerelli Çete, Sibelnur Avcil, og Burak Baykara publicerede i 2018 et studie om højt begavede børn undersøgt med bl.a. Kiddie SADS.
 
Studiet sammenlignede 49 højt begavede børn i alderen 9-18 år med 56 normaltbegavede børn. Studiet viste, at højt begavede børn generelt beskrev sig selv som mere uopmærksomme og aktive end sammenligningsgruppen. Deres sociale funktionsniveau blev beskrevet som lavt, og de havde en ringere selvopfattelse. De højt begavede drenge havde tilmed flere depressive symptomer end de højt begavede piger.
 
Dette studie er velfunderet, tallene bag er overbevisende, og der er flere gode konklusioner i det. Samlet set peger studiet i retning af, at højt begavede børn har en forøget risiko for psykiske udfordringer. Hvad studiet ikke viser er, om der er forskel på hvor hurtigt børnene kommer ovenpå igen alt efter IQ. Mange studier har peget på høj IQ som en beskyttelsesfaktor i forhold til psykiske udfordringer, så til trods for dette ret nye studie, er der fortsat ikke endegyldige konklusioner på området.
 
Det er interessant, men det er ikke altafgørende i min klinik. Det der er vigtigst er, at forældrene klædes godt på til at spotte, når deres højt begavede børn kæmper med psykiske udfordringer, og at de får hjælp hurtigt med en stærk forståelse for normalitet og unormalitet hos deres højt begavede barn. Højt begavede børn, unge og voksne er dygtige til at kompensere for udfordringer af forskellig slags. Derfor går de ofte under radaren hos forældre, venner, kolleger, lærere m.fl.
 
Det kan være godt givet ud at klæde børn, unge, forældre og voksne på til hvad de skal være opmærksomme på og kan forvente af hverdagen og de mulige udfordringer heri. Psykoedukation er en naturlig del af mine terapeutiske forløb, og tiltaget Kompetencecafé, som genopstarter efter sommerferien, har også et psykoedukativt formål. Du kan læse mere om Kompetencecafé her: