I Randers med Rikke

Her er jeg – og her er Rikke Christensen fra Clever Consulting. Vi ved rigtig meget om de højtbegavede børn, og når vi slår hovederne sammen, så ved vi endnu mere.

I går aftes havde vi fornøjelsen af at arbejde sammen med Hobrovejens Skole i Randers som led i et flerårigt forløb. De skuffer aldrig i deres iver og arbejdsindsats, så til trods for at vi var der om aftenen, så var hjernerne toptunede.

Aftenen gik med opsamling fra sidst, hvor emnerne var blandt andet:
– Eksekutive funktioner
– Dobbeltexceptionelle
– Læringsprofiler
– Asynkron udvikling

Dette blev toppet op med 1-2-3-differentiering, hvor alle lærere og pædagoger på alle årgange fik mulighed for at tage hul på den praktiske del af at planlægge et 1-2-3-forløb for eleverne.

Men, hvad sker der så, når det skal omsættes til praksis? Det finder vi ud af i januar, hvor vi har flere sammenhængende dage sammen med dem. Det er et helt enestående forløb, som er igangsat. Dét rykker!