Profiler af højt begavede, Type 6

Sjette og sidste type! Efter mange års observationer, interviews og litteraturgennemgange identificerede George T. Betts og Maureen Neihart 6 forskellige profiler for de begavede og talentfulde børn. Disse profiler indeholder forskellige former for adfærd, følelser og behov, og jeg vil beskrive dem en efter en i den kommende tid. Profilerne skal forstås som forståelseskasser og ikke som et diagnostisk værktøj. De kan give indsigt og skabe grobund for refleksion hos såvel forældre som lærere, og de kan beskrive et barns udtryk for en stund.
 
Type 6 er den uafhængige elev, som fra start af søger at skabe muligheder for sig selv i de systemer, de indgår i, herunder skolen. Det kan også være i familien, i fritidsaktiviteter og blandt venner. De fungerer ikke for systemet, men får systemet til at fungere for dem. De gennemskuer sammenhænge og formår at lægge en stærk plan og eksekvere den. De har et stærkt selvværd som følge af mange succeser. De bliver får masser af positiv opmærksomhed og støtte til deres præstationer, ligesom at de får opbakning til at realisere det, de har potentiale til at være.
 
De opnår respekt og anerkendelse, formår at være uafhængige og tage styringen i eget liv. De er klar over, at de er deres egen lykkes smed, og derfor tager de sagen i egen hånd – og det virker.
 
Jeg ser dem sjældent i klinikken, for de er i flow, i trivsel og har det godt. Til tider ser jeg dem som voksne. Her søger de enten karrieresparring (hvilket jeg også tilbyder – se under ydelser til voksne) eller med deres børn til en testning – for høj begavelse kommer altså ikke fra fremmede…!