Rosenthaleffekten

Der er ufatteligt stor forskel på, hvordan det modtages i skolerne, at et barn er testet højt begavet. Der er langt fra altid det er direkte synligt i hverdagens undervisning, og har en lærer først fikseret sit syn på barnet ud fra en antagelse om f.eks. ADHD, så kan det være vanskeligt at lægge om. Det kan være de går med til at differentiere i undervisningen alligevel, og så er alt jo godt… eller er det?
 
Det er det faktisk ikke. For differentiering er ikke nok. Lærerens holdning til eleven har en afgørende betydning for udkommet. I 1964 foretog Rosenthal og Jacobson fra Harvard et enormt interessant eksperiment. De var nysgerrige på, hvad der ville ske, hvis lærerne fik at vide, at bestemte elever i deres klasse havde særligt stor chance for at opnå succes.
 
Lærerne fik instruktioner om at teste eleverne i klassen med Flanagan’s Test of General Ability (TOGA-testen), men lærerne fik dog ikke at vide, at det var en TOGA-test. De fik i stedet for at vide, at testen hed Harvard Test of Inflected Acquisition, og at denne kunne forudsige hvilke elever, der ville blomstre op og opnå akademisk succes. Efter testens udførelse fik lærerne navnene på de elever som havde scoret i top 20%.
 
Og så gik de…
 
Da året var omme vendte de tilbage, og der blev foretaget en opfølgende test. Resultatet var slående. Det viste sig, at lærernes forventninger til eleverne i top 20% havde betydning for, hvordan de opførte sig overfor eleverne. Dette påvirkede tilmed elevernes adfærd. Konklusionen var, at der var tale om en selvopfyldende profeti.
 
Hvad er vigtigt at tage med sig her? Det vigtige er, at hvis læreren tror på testresultatet af f.eks. en WISC-test, så vil det være med til at forme deres adfærd overfor eleven, påvirke vedkommende positivt og føre til at eleven kan realisere sit potentiale i skolen. Det betyder at rapporten skal være konkret, forståelig og velbeskrivende. Der er alt for lidt viden om godt og højt begavede børn blandt lærerne i folkeskolen, og jeg håber på at være med til at skabe en ændring i dette. Jeg er del af en række initiativer, som skal medføre større oplysning og viden, og jeg håber på, at det skaber en bølge af positive effekter klasselokale efter klasselokale!