Søskendeforholdet

Der er tendens til at højt begavede børn har højt begavede forældre og højt begavede søskende – MEN, det er ikke altid sådan. I visse tilfælde har et højt begavet barn en normaltbegavet søskende. Hvad gør det mon ved søskenderelationen? Det behøver vi ikke tænke så mange selvstændige tanker om, for det er faktisk undersøgt så sent som i 2019 af Nava Ben-Artzey Schieber.
 
142 forældre blev bedt om at beskrive relationen mellem deres højt begavede barn og den/de normaltbegavede søskende. Dette skete ved udfyldelse af “Sibling Relationship Questionnaire”. Data blev analyseret ved multivariat analyse af varians og covarians for at finde statistisk signifikante effekter ved forskellige variable. Resultatet viste, at der kun var en enkelt signifikant forskel, hvilket kom til udtryk i respekt og anerkendelse fra det/de normaltbegavede børn, hvis det højtbegavede barn var 2. eller 3. barn i rækken i forhold til fødselsorden. Der sås ingen negative konsekvenser, ingen reduktion af varme i forholdet mellem de søskende og ikke større konflikter.
 
Alt i alt kan vi af studiet konkludere, at søskendes rummelighed nok er større end vi lige går og regner med, og at det ikke er sædvanligt med en negativ effekt på søskendeforholdet.