WISC-III til WISC-V

Ting udvikler sig over tid – også intelligenstests.

WISC-testen (Wechsler Intelligence Scale for Children) er opdateret flere gange i den tid, jeg har været psykolog, og jeg har været glad for at se udviklingen og forstå opdateringerne. Jeg elsker at nørde tests – det er en stor passion for mig! Jeg har endda den allerførste WISC-test i min klinik. Ikke til brug, for den for forældet nu.

Ved revision af en test sker der en markant forbedring af testens nøjagtighed og relevans, ligesom forskning inddrages i udvikling og tolkning heraf. Der er sket meget bare fra WISC-III til WISC-V.

WISC-III indeholder 13 delprøver, som opdeles i “sproglige” og “handle” delprøver, som tilsammen giver en totalscore. Derudover kan man finde “verbal forståelse”, “perceptuel organisering”, “opmærksomhed” og “forarbejdningshastighed”.

WISC-IV indeholder 15 delprøver i fire indekser: “verbal forståelse”, “perceptuel ræsonnering”, “arbejdshukommelse” og “forarbejdningshastighed”. Summen af ti delprøver udgør totalscoren og der er begrænsninger på hvor store udsving der må være mellem delprøver og indekser, før man kan tolke på testen.

WISC-V er den seneste version, lanceret i 2017 i DK og indeholder 15 delprøver og 10 forskellige indekser. 7 af delprøverne anvendes til at udregne den samlede score. Der er ikke længere begrænsninger i forhold til udsving mellem delprøver og indekser.

Der er ligheder mellem disse tests, men også betydelige forskelle, og det er helt afgørende altid at anvende den seneste nye udgave. Som et kuriosum kan nævnes, at børn i en tidligere udgave skulle udpege en manglende ledning på en fastnettelefon – i en tid hvor mange børn ikke havde kendskab til sådan en…

Én ting er indholdet i testen, en anden ting er, at normerne opdateres, så de afspejler den aktuelle befolkning. Man vil derfor kunne opleve, at et barn scorer lavere på en nyere version af en test, hvilket til gengæld også vil være mere retvisende ud fra normalfordelingen.

En test kan aldrig stå alene. Den bør inkludere observationer af barnets adfærd undervejs, baggrundshistorie og øvrige relevante oplysninger. Derudover siger læringsprofilen som oftest langt mere, end den samlede IQ gør – se evt. mere i min film her: https://www.deafranck.dk/wisc-v/

Børnebog

Højtbegavede førskolebørn.
For ikke så længe siden delte jeg nyheden om, at min nye bog “Hjernekufferten” var klar til forudbestilling. Det er den her: https://www.akademisk.dk/hjernekufferten
Nu deler jeg næste dejlige nyhed. “Hjernekufferten” står nemlig ikke alene. Den er tænkt sammen med en anden bog, som jeg også har skrevet, og som nu er klar til forudbestilling også. Bogen hedder “Liva er højtbegavet”, og handler om Liva på 5 år. Liva er ikke helt som de andre børn. Hun har nemlig en lidt anderledes hjerne, fordi hun er højt begavet. Liva vil gerne være klogere på sin hjerne og på sig selv, og det hjælper bogen hende med.
“Liva er højt begavet” henvender sig til forældre og pædagoger, som kan læse den højt og hente inspiration i spørgsmål, der lægger op til samtale med barnet. Det er den her bog: https://www.akademisk.dk/liva-er-hoejt-begavet
Her er er altså to bøger, som er målrettet de højtbegavede førskolebørn. Det kan også begge give inspiration til 0. klasserne.
Jeg har bestræbt mig på at tænke hele barnet ind, og derfor er der masser af guf til både daginstitution og hjem. Hvis man hjemmepasser er bogen også anvendelig med masser af inspiration.
Værsågod.

Svar på spørgsmål om WISC

Så er det ved at være weekend igen, og jeg giver jer lige lidt viden med at tænke over.

I har tidligere fået mulighed for at stille spørgsmål til WISC, og dem besvarer jeg løbende i opslag. I dag vi jeg svare på, hvilke opgaver man kan forvente at lave, og hvem der egentligt er kvalificeret til at teste.

WISC-V er en bredt sammensat test, som har til formål at kortlægge et barns evner indenfor flere forskellige områder. Psykologen som administrerer testen kan til en vis grad vælge den specifikke sammensætning, men de fleste foretager WISC’en med de primære delprøver, hvoraf der er 10. De 10 delprøver giver fem primære indekser, som jeg vil fortælle om i det følgende.

Verbal Forståelse:
Denne del fokuserer på et barns evne til at forstå, anvende og udtrykke verbalt materiale. Opgaverne omfatter ordforståelse, hvor barnet skal definere specifikke ord, eller lignende opgaver, hvor barnet skal forklare, hvordan to ting er ens.

Visuo-spatialt:
Denne del ser på barnets evne til at bearbejde visuel information og forstå rumlige relationer. Opgaverne omfatter puslespil og at arbejde med blokke for at skabe specifikke mønstre.

Ræsonnering:
Ræsonneringsdelen tester barnets evne til at anvende logik og løse problemer. Det omfatter en matriceopgave, der ligner de opgaver, man typisk ser på nettet, og også en opgave hvor figurer skal afvejes mod hinanden. Fokus er at identificere mønstre og fuldføre sekvenser.

Arbejdshukommelse:
Denne del måler barnets evne til midlertidigt at lagre og manipulere information. Jer er der opgaver, hvor der skal huskes taltækker på forskellig vis samt billeder.

Forarbejdningshastighed:
Denne del handler om bearbejdning enkel, rutinemæssig visuel information med høj korrekthed. Opgaverne handler om at omsætte fra tal til koder og at udstrege bestemte dele af symbolrækker inden for en begrænset tidsperiode.

Det er overordnet sådan opgaverne ser ud – uden at afsløre for meget, naturligvis.

Hvem må så administrere sådan en test? Kompetencekravet fra forlagets side er “Psykolog”, og det betyder, at man skal være psykolog for at indkøbe og administrere samt tolke WISC. Der er gode grunde til, at det skal være en psykolog, der foretager denne form for testning. Det kan du læse mere om i min publikation her:
https://www.deafranck.dk/publikation-om-testning-af-de-hoejtbegavede/

Rigtig god weekend derude.

LagersLæseklub

Jeg har fået den flotteste anmeldelse fra #LagersLæseklub på min bog Højtbegavet – en guide til store børn og unge. Pernille Nyvang Lager læser forskellige relevante bøger igennem, og er altid dygtig til at give en grundig anmeldelse. Nu blev det min tur, og det er jeg glad for. Hendes anmeldelse lyder sådan her:
Vil du gerne hjælpe en højtbegavet igennem teenagetiden? Så begynder #LagersLæseklub 2024 med en nyudgivet guide/selvhjælpsbog med netop det formål.
Den er skrevet af Danmarks nok allerstærkeste (og i hvert fald mest produktive) ekspert indenfor høj begavelse og kan anbefales.
Højtbegavet – en guide til store børn og Unge. Dea Franck. Dansk Psykologisk forlag. 2023
𝗧𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗲𝗮𝘄𝗮𝘆𝘀:
📚 Brug Blooms taksonomi, til at skabe benspænd, der gør det mere spændende for den højtbegavede elev, at løse opgaver, der lægger sig op resten af klassens. I stedet for blot at lave et referat af en film så analyser filmen for hvordan kønsrollerne beskrives og påvirkes af samtiden.
📚 Hvis det er svært at finde nære venner i skolen, har mange højtbegavede succes med at gå til Rollespil, Musical eller Kunst. Her er sandsynligheden for at finde ligesindede større – og det er for mange meget nemmere at få nye venner når man mødes om noget konkret andre gerne nørder med om.
📚 Grundskolen er for nogle højtbegavede så let, at de aldrig lærer at lære. Hvilket (også for højtbegavede) er en vigtig disciplin. Der gives tips til at få bedre studievaner, forbedret arbejdshukommelse og optimeret læring mod individuel læringsstil så den unge er rustet til at rykke videre fra grundskolens for lave krav.
𝗢𝗽𝘀𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴:
Bogen er skrevet direkte til store børn og unge og jeg er således ikke i målgruppen. Jeg tænker dog, at mange forældre til højtbegavede børn, ved at smuglæse med, vil blive klogere på deres forældreskab – og måske også lidt på sig selv. Den er lige ud af landevejen og relativt let at gå til, men tager målgruppen dybt alvorligt og taler aldrig ned. Tværtimod tænker jeg, at mange vil føle sig set og få helt nye aha-oplevelser. Især de børn og unge, der ikke i forvejen går på en af nicheskolerne* el.lign.
Bogen gør læseren klogere på, hvilke fordele og ulemper det byder, at have en begavelse, der får den unge til at falde et stykke udenfor gennemsnittet – som jo er særligt følsomt i de formative år. Den er spækket med gode, konkrete fif, både når man gerne vil møde nye mennesker eller falde i søvn om aftenen. Nogle af dem kommer til at holde hele familien på dupperne, da man med fordel kan træne den lidt dovne arbejdshukommelse i fællesskab over opvasken. Der er råd man kan videreformidle til lærere og skole – ligeledes gjort lette at gå til, så man med en målrettet indsats kan øge skoletrivsel (og læring) gevaldigt.
Bogen er relativt kort med 140 sider og masser af noteplads, men kommer vidt omkring og er bestemt læsetiden værd. Uanset om den læses fra start til slut eller bruges som opslagsværk.
𝗛𝘃𝗲𝗺 𝗮𝗻𝗯𝗲𝗳𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗼𝗴𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗹: Højtbegavede t(w)eens og deres voksne.

Hjernekufferten

Nytåret er på vej, og her kommer en nytårsafsløring til jer! Min nyeste bog kan nemlig forudbestilles allerede nu.

I 2024/2025 kommer der fokus på elever med høj begavelse i indskolingen, men de er jo højtbegavede allerede inden, de kommer i skole. Jeg støder på mange familier med højtbegavede børn i førskolealderen, som fortæller om børn, der tænker tjept, stiller masser af spørgsmål og har hovedet fuld af idéer. Men det kan også være en udfordring, fordi de kan komme til at kede sig bravt i børnehaven, hvor aktiviteterne er rettet mod gennemsnitsbarnet – særligt når de største børnehavebørn rykker i skole, og den højtbegavede ikke gør…

Det er her, min nyeste bog “Hjernekufferten” kommer ind i billedet. Den er som en skattekiste fuld af ideer til, hvordan man kan hjælpe disse små, kvikke hjerner med at vokse og trives. Den handler både om intellektuel, social og emotionel stimulering og forståelse, samt om at skabe rum for interaktioner der kan gøre børnehaveårene sjovere.

“Hjernekufferten” er målrettet både pædagoger og forældre. Bogen indeholder en introducerende beskrivelse af den høje begavelse og hele 27 forskellige aktiviteter specifikt designet til i indhold og omfang at tilgodese de højtbegavede børns udvikling og læring. Den rummer et overflødighedshorn af konkrete tips, vigtige opmærksomheder og anvisninger til at bygge bro mellem førskole og hjem, som passer til højtbegavede børns måde at tænke på.

Bogen er vigtig, for når voksne forstår disse børn bedre, kan de hjælpe dem med at trives som hele mennesker – både i børnehaven og hjemme.

Det er en bog, jeg er ret så stolt af, og nu kan bogen forudbestilles lige her:
https://www.akademisk.dk/hjernekufferten

Se, dét var da en dejlig nyhed!

2023 og 2024 i klinikken

Midt i den store flytning har jeg overskud til et tilbageblik på 2023 og et blik på kommende år.

2023 har bragt vidunderlige stunder med mange forskellige børn, unge, voksne, familier og forældre. Derudover er der brugt gode timer på en hel del oplæg, undervisning, supervision og forløb rundt omkring i Danmark – og jeg har været vidt omkring! Jeg har også været i ekspertgruppen i Børne- og Undervisningsministeriet sammen med dygtige fagfolk for at udvikle et nationalt værktøj til brug for screening for høj begavelse. Jeg har udgivet to bøger, som er blevet så flot modtaget af såvel store som små. Det er blot et udpluk, for 2023 har været begivenhedsrigt.

2024 byder på mere godt, og jeg er allerede smugstartet, for jeg har navngivet klinikken. Den skal hedde noget, og det gør den allerede nu: Kompetenceklinikken.

Hvorfor så det? Jo, fordi den skal kunne rumme meget mere, end den allerede gør, for 2024 byder på nye tiltag og meget mere af alt det gode. Allerede nu kan du glæde dig til:
– To nye bøger på vej til foråret!
– En foredragsrække i Kompetenceklinikken
– Helaftensforelæsning på Folkeuniversitetet d. 3/9 17:30
– Oplæg på Neurocenter for børn og unges konference
og meget, meget mere…

Er der noget, du brænder for at blive klogere på omkring de højtbegavede, eller som du gerne vil se mere af fra min side, så er du hjerteligt velkommen til at melde ind som kommentar her eller på kontakt@deafranck.dk.

Nu er der kun tilbage at ønske rigtig glædelig jul og lykkebringende nytår. Vi ses i 2024!

De varmeste hilsner
Dea

Haderslev Kommune

Hvad har Tørning Mølle med høj begavelse at gøre? Ret meget i dag!

I dag tog jeg nemlig vejen dertil for at mødes med skoleledere (og nogle få fra dagtilbudsområdet) fra hele Haderslev Kommune. Her havde vi de højtbegavede på dagsordenen, og dækkede blandt andet:

– Hvad er høj begavelse
– Hvad skal skolerne fra 2024/25 for ift screening (og et lille sneak peak på tjeklisterne!)
– Asynkron udvikling af intellekt, følelse og eksekutive funktioner
– Fællesskaber og muligheder for at finde spejling
– En smule om den differentierede undervisning (herunder hvordan man nemt kan få sparring fra en måske uventet kant)
– Skole/hjem-samarbejdet
– Organisatoriske tiltag med forskellige ressourcetræk
– Særlige opmærksomheder ift ledelsesopgaven der ligger i den kommende tid

Omgivelserne var smukke, selskabet var imødekommende, atmosfæren var varm, og der var en sund nysgerrighed hos de fremmødte.

Skal jeg også besøge jer? Find mere information om, hvad jeg blandt andet tilbyder lige her: https://www.deafranck.dk/foredrag/

WISC-V og reliabilitet

Mere om WISC-V!

I har fået mulighed for at stille spørgsmål til mig om WISC-V, og her kommer endnu et svar. Spørgsmålet går på WISC-Vs validitet.

Validitet handler om, hvor godt et testinstrument måler det, det er beregnet til at måle. I forhold til WISC-V vil det sige hvor nøjagtigt testen måler et barns kognitive evner eller intellektuelle kapacitet. Hvis en test har høj validitet, betyder det, at resultaterne i høj grad afspejler det specifikke koncept eller den evne, som testen sigter mod at vurdere. For eksempel, i tilfældet med WISC-V, skulle en høj validitet indikere, at testen med høj nøjagtighed måler de aspekter af barnets intelligens, som den hævder at måle.

WISC-V er en væsentligt opdateret version af WISC-IV, og den har i forbindelse med opgraderingen gennemgået en større statistisk gennemarbejdning. Den er den mest velrenomerede test til børn i skolealderen – MEN det er vigtigt at være bevidst om, at trods WISC-Vs stærke afsæt, så kan forskellige faktorer potentielt påvirke resultaternes nøjagtighed eller gyldighed:

– Hvis et barn er svært påvirket af fysiske eller psykiske forhold på dagen for undersøgelsen, så kan det spille ind på resultatet. Et barn der er angst i testsituationen, stresset, træt, sulten, eller syg vil muligvis ikke præstere optimalt. Det er altid godt at forberede sig med f.eks. en god nats søvn og et godt måltid mad, før man skal præstere. Er barnet i dårlig trivsel kan en testning imidlertid være behøvet for at kortlægge en optimal vej videre. Ved mistrivsel eller andre psykiske forhold er relationen til psykologen vigtig for at skabe tilstrækkelig tryghed og ro til at barnet kan præstere bedst muligt.

– En god kemi mellem barnet og psykologen kan bidrage positivt til barnets præstation. Omvendt kan dårlig kemi eller manglende tillid skabe en udfordrende situation, hvor barnet ikke føler sig tryg nok til at yde sit bedste.

– Børns baggrund og erfaringer kan påvirke, hvordan de forstår og reagerer på bestemte typer af opgaver eller spørgsmål. Kulturelle forskelle, sprogbarrierer eller manglende erfaring med en struktureret testsituation kan muligvis påvirke resultaterne.

– Nogen gange kan en WISC-V godt vise for høj en score. Nogle af delprøverne er “multiple choise”, og det hænder, at et barn er heldig at gætte korrekt. Det kan give en forhøjet score i en delprøve og påvirke et indeks. Er det en af de delprøver, som indgår i totalIQ’en (som hedder HIK), så kan det trække misvisende opad. Det modsatte kan imidlertid også gøre sig gældende, nemlig at barnet scorer misvisende lavt, fordi det ikke tager stilling til opgaverne i delprøven, bliver impulsiv ved besvarelse, afledes af noget andet, eller simpelthen ikke er fokuseret, interesseret eller engageret.

– Selvom WISC-V er skabt til at være en valid test, er den ikke ufejlbarlig. Resultaterne skal tolkes med omhu og altid ses i sammenhæng med den øvrige viden, man opnår om barnet ved den indledende samtale eller gennem andre informationskilder.

Den kompetente testpsykolog vil tage højde for eventuelle eksterne faktorer, der kan have påvirket barnets præstation, og bruge resultaterne som en del af en større vurdering af barnets behov og evner. Ingen test kan stå alene!

Vil du læse mere, så kig på min hjemmeside i undermenuen til WISC-V. Der er forklaringer af alle de primære indekser:

www.deafranck.dk

Svar på spørgsmål om forskelle

I har fået mulighed for at stille spørgsmål til WISC, og dem vil jeg besvare i de kommende opslag. I dag kommer endnu et svar.

I dag vil jeg svare på, om man kan score højt på kun et enkelt punkt i en WISC, og hvilken betydning det kan have for barnet.

Man kan godt score højt i ét indeks i en WISC, og generelt kan man sige, at jo større forskelle der er på de forskellige indekser, jo mere kringlet bliver det at forstå og møde barnet i hverdagen.

Når man laver en WISC-testning, så kommer der ikke bare en IQ ud. Der kommer en lang række indekser, som hver består af mindst 2 delprøver. Der kan også være forskel i de delprøver, der bruges til at udregne et indeks med. Når man kigger på totaltallet (som i en WISC forkortes “HIK”), så er det vigtigt samtidigt at have øje for de udsving, der kan være mellem indekserne, der ligger under totaltallet, og mellem delprøverne der udgør hvert indeks.

WISC-V er den nyeste version af WISC-testen, og den er baseret på en masse herlig statistik. Når man har fået foretaget en WISC på sit barn, vil jeg altid anbefale, at man spørger nysgerrigt ind til udsvingene, for disse viser rigtig meget omkring, hvordan barnet tilgår læring, viden og forstår.

Man kan godt ligge meget højt i f.eks. Verbal Forståelse og gennemsnitligt i de øvrige indekser. Det kommer til udtryk som det der mest af alt ligner “et klogt barn”.

Man kan godt ligge meget højt i Ræsonnering og gennemsnitligt i de øvrige indekser. Det kan komme til udtryk som “den innovative problemknuser”.

Man kan godt ligge meget højt i Forarbejdningshastighed og gennemsnitligt i de øvrige indekser. Det kan komme til udtryk i form af “det hurtige barn”, men ikke nødvendigvis det barn som svarer korrekt.

Det er blot forsimplede eksempler. Der er meget mere at lære. Er du nysgerrig på mere viden, så er du velkommen til at læse på min hjemmeside, hvor indekserne også er gennemgået.

Www.deafranck.dk